Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. Kamil Wiącek 2021-10-26 14:57:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.35.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 października 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bogdaniec w 2021r. Kamil Wiącek 2021-10-26 14:39:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.34.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej. Ewelina Denkowska-Michalak 2021-10-26 14:20:19 dodanie dokumentu
Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu Marek Tusiński 2021-10-25 16:41:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 112 obręb nr 5 - Jenin, gm. Bogdaniec polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. Kamil Wiącek 2021-10-25 15:47:31 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Marek Tusiński 2021-10-25 14:51:04 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Marek Tusiński 2021-10-25 14:41:40 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 - aktualizacja 25.10.2021r. Marek Tusiński 2021-10-25 10:35:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2021-10-25 08:28:00 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-10-22 08:32:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVIII.2021 w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2021-10-21 11:51:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.163.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-10-14 11:56:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie Stanowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-13 13:31:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW (5x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ew. 128/3 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-13 13:29:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Kamil Wiącek 2021-10-11 16:36:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-11 16:34:54 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2021-10-11 10:56:09 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2021-10-11 10:56:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 50/13 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-08 13:09:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (8x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 38/2 i 50/14 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-08 13:08:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2021-10-08 10:04:55 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183/1 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-08 08:46:16 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-10-07 11:26:04 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 35/29, obręb Racław, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2021-10-07 11:00:18 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. przejazdu sam. ciężarowych przez miejscowość Racław Marek Tusiński 2021-10-04 13:59:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.216.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Marek Tusiński 2021-10-04 10:36:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.215.2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2022 Marek Tusiński 2021-10-04 10:34:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.214.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-10-04 10:32:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.213.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Bogdaniec, a osobą fizyczną Marek Tusiński 2021-10-04 10:29:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.212.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Marek Tusiński 2021-10-04 10:26:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej Kamil Wiącek 2021-10-01 13:25:59 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Bogdaniec, Jenin i Łupowo Patrycja Turecka-Maciak 2021-10-01 12:29:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2021-09-30 13:05:35 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie porzuconego samochodu Marek Tusiński 2021-09-30 07:54:12 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-29 15:16:15 edycja dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 30 sierpnia do 26 września 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 12:05:09 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 24 maja do 27 czerwca 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 12:02:28 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 28 czerwca do 29 sierpnia 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 11:26:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII.2021 z przebiegu XXVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 sierpnia 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 11:20:48 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 10:33:39 edycja dokumentu