Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 10:14:49 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 10:10:05 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 09:10:16 edycja dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 (zakładka menu) Marek Tusiński 2021-09-28 14:45:56 edycja pozycji menu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-09-28 14:44:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.162.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie Marek Tusiński 2021-09-28 14:27:47 dodanie dokumentu
Krzysztof Norbert Popławski Marek Tusiński 2021-09-28 14:24:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (10x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/2 i 5/3 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-27 14:21:05 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-27 14:20:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2021 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2022 Marek Tusiński 2021-09-22 14:09:58 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. przejazdu sam. ciężarowych przez miejscowość Racław Marek Tusiński 2021-09-21 14:46:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-21 14:03:50 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVII.2021 w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-09-21 13:31:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVII.2021 w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-09-21 13:30:27 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVII.2021 w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-09-21 11:04:05 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-09-21 11:01:39 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-09-21 11:01:23 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie porzuconego samochodu Marek Tusiński 2021-09-20 15:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.160.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-09-15 10:15:41 dodanie dokumentu
Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2021-09-14 14:25:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr 421/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. Marek Tusiński 2021-09-14 08:20:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 421/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. Marek Tusiński 2021-09-14 07:55:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2021 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2022 Ewelina Denkowska-Michalak 2021-09-13 14:49:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-09-10 12:31:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183/1 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-10 09:43:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 108/12 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-09 13:57:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.161.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 1 września 2021r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Marek Tusiński 2021-09-09 10:04:36 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-09 07:49:35 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Kamil Wiącek 2021-09-06 10:44:44 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-06 09:50:04 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-06 09:48:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII.211.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-09-01 14:34:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII.210.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Kamil Wiącek 2021-09-01 14:30:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII.209.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2021-09-01 14:29:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-31 15:15:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-31 15:14:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (10x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/2 i 5/3 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-31 15:12:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej na działce nr ew. gr. 152/2 , obręb 0003 Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. Kamil Wiącek 2021-08-31 14:18:09 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-31 11:34:11 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-31 11:32:40 usunięcie załacznika