Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 35/29, obręb Racław, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Marek Tusiński 2021-05-18 12:28:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.18.2021Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 12 maja 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bogdaniec w 2021r. Kamil Wiącek 2021-05-13 13:48:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 15.03.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinkach od słupa Lu6 do słupa Bo3 oraz od słupa Bo13 do słupa Bo16, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 296, 335, 334, 333, 332, 331, 336, 338, 339, 340, 341/5, 341/6, 345, 358/15, 356 obręb 0016 Lubno, jedn. ewid. 080105_2 Lubiszyn; 3/31, 5, 7 obręb 0001 Stanowice, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 113, 114/1, 117/2 obręb 0002 Racław, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 411, 410 obręb 0003 Łupowo, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 1/10, 3, 6/2, 8, 9/2, 5, 4/2, 4/3, 12, 13/2, 27, 33, 34 obręb 0006 Wieprzyce, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 1/1, 158, 189/1, 188/6, 188/7, 188/8, 7 obręb 0008 Lasy, jedn. ewid. 086101_1 Gorzów Wielkopolski; 163, 175/1 obręb 0009 Wieprzyce, jedn. ewid. 086101_1 Gorzów Wielkopolski. Kamil Wiącek 2021-05-13 13:45:20 dodanie dokumentu
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku Kamil Wiącek 2021-05-13 10:16:43 edycja dokumentu
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku Kamil Wiącek 2021-05-13 10:14:08 edycja dokumentu
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku Kamil Wiącek 2021-05-13 10:03:18 edycja dokumentu
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku Kamil Wiącek 2021-05-13 10:02:55 edycja dokumentu
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku Kamil Wiącek 2021-05-13 09:48:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.141.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-05-13 09:33:53 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-05-12 14:45:07 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-05-12 14:44:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2021-05-12 09:20:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" planowanej na terenie działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/25, 149/23, 149/22, 150/11, 150/9, 152/7, 152/3, 152/4, 152/5 położonych w obrębie 0002 Racław, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-05-06 14:54:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 262/7, 439, 457, 459/1, 441, 443, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego" Kamil Wiącek 2021-05-06 14:52:08 dodanie dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-05-06 14:02:38 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-05-06 13:58:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do produkcji pelletu drzewnego" zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej o nr 300/2 położonej w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec określając w nim jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Kamil Wiącek 2021-05-04 09:39:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.140.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-29 14:59:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:22:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:21:11 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:05:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:03:53 dodanie dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-04-28 11:10:13 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-04-28 11:09:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:50:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:49:15 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:46:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:37:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.135.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2021-04-27 11:40:34 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:15:46 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:13:38 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:12:15 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:12:04 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:11:45 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 35/29, obręb Racław, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Marek Tusiński 2021-04-22 10:41:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.132.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-19 16:38:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.132.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-19 16:36:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.132.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-19 16:34:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-13 14:40:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-13 14:40:02 dodanie dokumentu