Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości II wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020 Ewelina Denkowska-Michalak 2020-05-12 10:49:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400kV Baczyna -Plewiska Agnieszka Waldon 2020-05-12 10:29:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. Kamil Wiącek 2020-05-11 10:23:52 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych ? Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Kamil Wiącek 2020-05-08 14:55:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr XV.2020 w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Kamil Wiącek 2020-05-08 11:28:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.84.2020 Kamil Wiącek 2020-05-08 11:24:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.83.2020 Kamil Wiącek 2020-05-08 11:24:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.82.2020 Kamil Wiącek 2020-05-08 11:23:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.81.2020 Kamil Wiącek 2020-05-08 11:23:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.80.2020 Kamil Wiącek 2020-05-08 11:23:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.79.2020 Kamil Wiącek 2020-05-08 11:23:04 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Kamil Wiącek 2020-05-08 10:19:51 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-05-05 15:19:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice, którego inwestorem jest PVE 41 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz. Agnieszka Waldon 2020-04-30 12:58:17 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-04-30 11:03:36 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-04-30 10:31:11 dodanie dokumentu
XV Sesja Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-04-30 10:12:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN 15kV/nn 0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i elektroenergetycznej sieci kablowej rozdzielczej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 19/4, 19/1, 110, 93/1 obręb 15 Włostów i na działkach nr 174/2, 201/1, 174/1, 179/2, 101/1, 204/1, 42, 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2020-04-29 13:40:03 edycja dokumentu
Zarządzenie BR.0050.77.2020 Marek Tusiński 2020-04-29 13:36:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.78.2020 Marek Tusiński 2020-04-28 14:56:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo Agnieszka Waldon 2020-04-28 13:27:47 edycja dokumentu
XV Sesja Rady Gminy Bogdaniec - imienny wykaz głosowań radnych Marek Tusiński 2020-04-28 11:16:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej. linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno Marek Tusiński 2020-04-27 13:54:19 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4kV, elektroenergetycznych sieci kablowych SN15kV i nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 96 i 174/1 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-04-27 13:53:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej. linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno Agnieszka Waldon 2020-04-27 09:35:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr XIV.2020 w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2020-04-23 12:43:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 1518/1, 419, 207/5, 207/1 obręb 5 Jenin ul.Orzechowa w Jeninie, gmina Bogdaniec.. Marek Tusiński 2020-04-23 10:54:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 217/5, 217/2, 217/10 obręb 4 Bogdaniec w Bogdańcu. Marek Tusiński 2020-04-23 10:51:27 edycja dokumentu
Sprawozdania za cały 2019 r. Marek Tusiński 2020-04-20 14:52:24 edycja dokumentu
Sprawozdania za cały 2019 r. Marek Tusiński 2020-04-20 14:51:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 220/2020 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dn. 14 kwietnia 2020 r. w spr. wydania opinii o spr. w wyk. budżetu za 2019r Marek Tusiński 2020-04-20 14:45:47 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 kwietnia 2020 roku o udostępnieniu spisu wyborców Marek Tusiński 2020-04-20 13:50:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarz. na dzień 10.05.2020 r. Marek Tusiński 2020-04-20 09:31:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 217/5, 217/2, 217/10 obręb 4 Bogdaniec w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2020-04-17 13:28:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice, którego inwestorem jest PVE 41 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz. Agnieszka Waldon 2020-04-17 10:30:19 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:08:18 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:08:06 usunięcie załacznika
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:07:48 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:07:25 usunięcie załacznika
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 10:11:12 dodanie dokumentu