Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2022r. Marek Tusiński 2021-12-09 08:22:03 dodanie dokumentu
Opinia RIO o WPF-ie na lata 2022-2028 Marek Tusiński 2021-12-09 08:15:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.198.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 30.11.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę odcinków I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300/250 wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą" Kamil Wiącek 2021-12-08 15:12:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec oraz nr ewid. 46 i 80 obręb nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. Kamil Wiącek 2021-12-08 11:28:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXIX.2021 w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-12-08 10:01:21 dodanie dokumentu
Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu Kamil Wiącek 2021-12-07 21:13:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7480.141.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 03.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 w zakresie skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr: 130, 131, 132, 151, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". Kamil Wiącek 2021-12-07 15:24:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.140.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 02.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 w zakresie skrzyżowania z torem kolejowym linii nr 203 Tczew - Kostrzyn w km 303.467, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". Kamil Wiącek 2021-12-06 17:08:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 351/1, 176, 83, 251, 249, 266, 309, 306/6, 388/1, 546, 638 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, 420, 327, 412, 419, 393/9, 100/13, 321/6 obręb ewid. nr 5 - Jenin oraz 181, 203, 145 obręb ewid. nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz komór wodociągowych Kamil Wiącek 2021-12-06 13:42:45 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 - aktualizacja 5.12.2021r. Kamil Wiącek 2021-12-05 20:14:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.170.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu Kamil Wiącek 2021-12-03 12:10:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. Kamil Wiącek 2021-12-03 12:07:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. Kamil Wiącek 2021-12-03 12:06:19 usunięcie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. Kamil Wiącek 2021-12-03 12:05:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 240, 242 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. Kamil Wiącek 2021-12-03 12:03:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 266, 284/5, 283/2 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Kamil Wiącek 2021-12-01 15:21:09 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2021-12-01 09:44:47 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2021-12-01 09:43:33 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (8x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 38/2 i 50/14 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-11-30 14:45:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 50/13 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-11-30 14:44:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 108/12 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-11-30 14:40:57 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-11-30 14:38:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2021.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 29.11.2021 r., na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzji nr 8/2021 znak: IBI.747.8.2021.JRaj o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 oraz art. 24 ustawy* dla inwestycji pn.: Budowa odcinków I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/250 MOP 6,3MPa wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik w ramach zadania pn. ?Budowa gazociągu relacji Witnica-Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą?. Kamil Wiącek 2021-11-30 13:06:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW (5x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ew. 128/3 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-11-30 12:25:02 edycja dokumentu
Jednostki organizacyjne Kamil Wiącek 2021-11-30 10:41:16 edycja dokumentu
Jednostki organizacyjne Kamil Wiącek 2021-11-30 10:29:10 edycja dokumentu
Jednostki organizacyjne Kamil Wiącek 2021-11-30 10:28:41 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 - aktualizacja 25.10.2021r. Kamil Wiącek 2021-11-30 09:42:59 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 - aktualizacja Kamil Wiącek 2021-11-30 09:42:22 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2021-11-30 09:41:44 usunięcie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021r. Kamil Wiącek 2021-11-30 09:41:40 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021r. Kamil Wiącek 2021-11-30 09:41:36 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r. Kamil Wiącek 2021-11-30 09:40:57 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2021-11-30 09:39:07 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych (zakładka menu) Kamil Wiącek 2021-11-30 09:37:50 dodanie pozycji menu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie Stanowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-11-30 09:34:22 edycja dokumentu
Taryfa cen i stawek opłat Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Witnicy obowiązująca od dnia 30 listopada 2021 do 29 listopada 2024 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-11-25 15:19:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 112 obręb nr 5 - Jenin, gm. Bogdaniec polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. Kamil Wiącek 2021-11-25 11:20:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183/1 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-11-25 09:11:53 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec oraz nr ewid. 46 i 80 obręb nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. Kamil Wiącek 2021-11-24 14:59:10 dodanie dokumentu