Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr BR.0050.106.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Ewelina Denkowska-Michalak 2020-10-02 11:39:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn - 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 52/10 i 52/9 obręb 9 Jeżyki, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-10-02 11:33:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn - 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 259, 407/17 i 407/7 obręb 6 Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-10-02 11:32:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.136.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ewelina Denkowska-Michalak 2020-10-01 14:52:12 dodanie dokumentu
Informacja publiczna na temat zakupu maseczek i przyłbic Marek Tusiński 2020-09-29 14:23:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.105.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 września 2020r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2020r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Marek Tusiński 2020-09-29 14:07:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.105.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 września 2020r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2020r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Marek Tusiński 2020-09-29 13:47:48 dodanie dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:37:27 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:36:19 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:34:38 usunięcie załacznika
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:17:38 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:17:16 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:16:07 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:15:42 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Marek Tusiński 2020-09-28 17:15:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.135.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2020 -2028 Marek Tusiński 2020-09-28 11:54:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.140.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Marek Tusiński 2020-09-28 11:22:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.139.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski Marek Tusiński 2020-09-28 11:18:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.138.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2021 Marek Tusiński 2020-09-28 11:14:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.137.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2021 Marek Tusiński 2020-09-28 11:09:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.136.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Marek Tusiński 2020-09-28 11:01:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.134.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2020-09-28 10:53:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII.133.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-09-28 10:41:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-09-25 16:53:11 dodanie dokumentu
Notatka Urzędowa z kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze w zakresie sprawdzenia stosowania przez pracodawcę przepis6w ograniczających ryzyko zakazenia COVID-19. Marek Tusiński 2020-09-23 11:47:52 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-09-22 10:26:27 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-09-22 10:23:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 6/1, 34/1, 35/8, 35/7, 35/6, 35/5, 35/4, 35/3, 35/10, 35/12, 34/14, 35/16, 35/18, 35/20, 35/22, 35/24, 35/26 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec. Ewelina Denkowska-Michalak 2020-09-14 16:15:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr XVII.2020 w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2020-09-14 07:44:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVII. 2020 z przebiegu XVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 2020r. Marek Tusiński 2020-09-10 11:53:27 edycja dokumentu
Protokół Nr XV. 2020 z posiedzenia komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2020-09-09 13:08:29 edycja dokumentu
Protokół Nr XIII.2020 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2020-09-09 13:07:21 edycja dokumentu
Protokół Nr XV.2020 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2020-09-09 13:06:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2021 Marek Tusiński 2020-09-07 15:50:59 edycja dokumentu
Protokół Nr XVII. 2020 z przebiegu XVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 2020r. Marek Tusiński 2020-09-07 15:39:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr XV.2020 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2020-09-07 15:31:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XV.2020 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2020-09-07 15:30:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XV. 2020 z posiedzenia komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2020-09-07 15:27:31 dodanie dokumentu
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-09-02 09:37:16 edycja dokumentu
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-09-02 09:11:29 edycja dokumentu