Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? Agnieszka Waldon 2021-06-15 12:41:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 28.04.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa Bo3 do słupa Bo13, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 118/4 (KW GW1G/00113961/3); 119/1 (KW GW1G/00130257/0); 120 (KW GW1G/00000315/5); 121/4 (KW GW1G/00102232/4); 122 (KW GW1G/00099576/2); 144/4 (brak KW); 146, 148, 151 (KW GW1G/00104547/9); 147/66 (KW GW1G/00114990/2); 147/84 (GW1G/00129566/9), 149/23, 149/22, 150/11, 150/12, 152/6 (KW GW1G/00069967/1); 149/27 (KW GW1G/00080524/7); 150/6 (KW GW1G/00064003/1) obręb 0002 Racław, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec; 409, 408, 412 (KW GW1G/00071948/9); 398(KW GW1G/00099910/6) obręb 0003 Łupowo, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-06-11 13:50:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.142.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 27 maja 2021 r. Kamil Wiącek 2021-06-10 13:15:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.141.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 30 kwietnia 2021 r. Kamil Wiącek 2021-06-10 13:14:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 49/8 z obrębu 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-06-10 11:45:42 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2021-06-10 11:43:35 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie montażu ulicznych lamp solarnych na ul. Lukrecjowe Wzgórza w Łupowie oraz uzupełnienie ubytków w drodze gminnej na ul. Kwiatowej w Łupowie Marek Tusiński 2021-06-10 10:27:06 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie montażu ulicznych lamp solarnych na ul. Lukrecjowe Wzgórza w Łupowie oraz uzupełnienie ubytków w drodze gminnej na ul. Kwiatowej w Łupowie Marek Tusiński 2021-06-08 15:12:10 dodanie dokumentu
Koordynator ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji LSR - Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania Kamil Wiącek 2021-06-08 11:24:24 edycja dokumentu
Koordynator ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji LSR - Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania Kamil Wiącek 2021-06-08 11:24:02 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-06-08 09:55:54 edycja dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego e Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 czerwca 2021r. Marek Tusiński 2021-06-08 09:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-06-08 09:15:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ? inwestycja na działkach nr 122 i 145 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-06-08 08:01:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 262/7, 439, 457, 459/1, 441, 443, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego". Kamil Wiącek 2021-06-02 12:11:35 dodanie dokumentu
Dariusz Piotr Wróblewski Marek Tusiński 2021-06-02 10:46:12 dodanie dokumentu
Bronisław Wiącek Marek Tusiński 2021-06-02 10:44:51 dodanie dokumentu
Beata Toruńska Marek Tusiński 2021-06-02 10:41:02 dodanie dokumentu
Karolina Tomczyszyn Marek Tusiński 2021-06-02 10:38:57 dodanie dokumentu
Renata Suchecka Marek Tusiński 2021-06-02 10:37:15 dodanie dokumentu
Małgorzata Irena Lipińska Marek Tusiński 2021-06-02 10:35:26 dodanie dokumentu
Mateusz Bartłomiej Lech Marek Tusiński 2021-06-02 10:33:18 dodanie dokumentu
Tomasz Kwiatkowski Marek Tusiński 2021-06-02 10:31:44 dodanie dokumentu
Edyta Agnieszka Kiełpińska Marek Tusiński 2021-06-02 10:30:06 dodanie dokumentu
Kacper Łukasz Gradowski Marek Tusiński 2021-06-02 10:28:35 dodanie dokumentu
Jan Marek Demczyszyn Marek Tusiński 2021-06-02 10:27:13 dodanie dokumentu
Małgorzata Maria Buryn Marek Tusiński 2021-06-02 10:25:29 dodanie dokumentu
Teresa Stanisława Astel Marek Tusiński 2021-06-02 10:23:01 dodanie dokumentu
Waldemar Marek Adamczak Marek Tusiński 2021-06-02 10:21:11 dodanie dokumentu
OC Kamil Wiącek 2021-06-02 09:32:03 dodanie dokumentu
Sekretariat Kamil Wiącek 2021-06-02 09:31:25 dodanie dokumentu
Biuro Rady Kamil Wiącek 2021-06-02 09:30:01 dodanie dokumentu
Stypendia Kamil Wiącek 2021-06-02 09:29:07 dodanie dokumentu
FIB Kamil Wiącek 2021-06-02 09:28:17 dodanie dokumentu
RIT Kamil Wiącek 2021-06-02 09:27:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX.2021 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2021-06-01 14:59:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX.2021 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2021-06-01 14:57:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX. 2021 z posiedzenia komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2021-06-01 14:56:45 dodanie dokumentu
Marta Anna Olszewska Kamil Wiącek 2021-06-01 14:37:23 dodanie dokumentu
Marta Lipińska Kamil Wiącek 2021-06-01 14:37:07 dodanie dokumentu