Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec" Kamil Wiącek 2020-11-13 09:56:09 dodanie dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-11-10 13:50:41 edycja dokumentu
Zofia Telesińska - Bloch Marek Tusiński 2020-11-10 11:25:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 52/10 i 52/9 obręb 9 Jeżyki, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-11-06 14:49:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 384/11, 367/3, 459/1, 442, 443, 252, 250/3, 250/5, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego" Kamil Wiącek 2020-11-06 14:49:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.165.2020 w sprawie powołania skarbnika Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-04 15:11:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.164.2020 w sprawie odwołania skarbnika gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-04 15:11:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.163.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2020-11-04 15:10:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami ? inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-10-29 14:54:06 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami - inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-10-29 14:54:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami ? inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-10-29 14:52:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej o nr 6/3 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-10-28 14:01:21 dodanie dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-10-28 11:22:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XIX.2020 w sprawie zwołania XX Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Kamil Wiącek 2020-10-26 16:55:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 52/10 i 52/9 obręb 9 Jeżyki, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-10-26 14:03:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 259, 407/17 i 407/7 obręb 6 Wieprzyce, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-10-26 14:00:44 dodanie dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-10-26 13:56:06 edycja dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-10-26 13:55:44 edycja dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-10-26 13:53:52 edycja dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-10-26 13:53:33 dodanie dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-10-24 14:49:04 edycja dokumentu
Zarządzenie NR KS.120.31.2020 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu. Ewelina Denkowska-Michalak 2020-10-23 11:13:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIX. 2020 z przebiegu XIX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 12 października 2020r. Kamil Wiącek 2020-10-22 11:22:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII. 2020 z przebiegu XVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 21 września 2020r. Kamil Wiącek 2020-10-22 11:20:31 dodanie dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-10-21 15:05:10 edycja dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY BOGDANIEC Kamil Wiącek 2020-10-21 13:54:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2 w obrębie Racław (0002) Gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2020-10-21 11:36:02 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-10-20 12:33:55 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-10-16 13:29:58 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-10-16 13:29:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX.162.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2020-10-16 11:44:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.161.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włostów Kamil Wiącek 2020-10-16 11:43:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.160.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieprzyce Kamil Wiącek 2020-10-16 11:43:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.159.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanowice Kamil Wiącek 2020-10-16 11:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.158.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roszkowice Kamil Wiącek 2020-10-16 11:43:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.157.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racław Kamil Wiącek 2020-10-16 11:42:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.156.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podjenin Kamil Wiącek 2020-10-16 11:42:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.155.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Motylewo Kamil Wiącek 2020-10-16 11:42:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.154.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łupowo Kamil Wiącek 2020-10-16 11:41:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX.153.2020 przekazanie skargi do WSA na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubczyno Kamil Wiącek 2020-10-16 11:41:39 dodanie dokumentu