Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-03-01 15:08:00 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a stacją słupową "Jenin Osiedle" nr S-1533 oraz pomiędzy GPZ Łupowo a stacją "Łupowo Osiedle" nr S-1062, budowa słupa w linii napowietrznej nr L-127/23, budowa dwóch złączy kablowych SN 15kV, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 55/9, 57/1, 56, 58/1, 59/1, 63/2, 64/4, 74/7, 77, 435, 93, 44/10 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 393/9, 97/2, 403/1, 393/8, 393/5, 84/6, 401, 86/38, 86/25, 400 z obrębu 5 "Jenin", gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-02-26 11:43:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w 2021 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-02-25 14:43:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w 2021 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-02-25 14:40:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w 2021 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-02-25 14:38:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-02-25 14:29:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-02-25 14:29:07 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 30 października 2020r. do 29 listopada 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 12:22:23 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 21 września 2020r. do 29 października 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 12:20:29 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 30 czerwca 2020r. do 20 września 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 12:18:49 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 11 maja 2020r. do 29 czerwca 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 12:16:53 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 30 listopada 2020r. do 20 grudnia 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 11:06:02 edycja dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 30 listopada 2020r. do 20 grudnia 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 11:05:57 usunięcie załacznika
Informacja z działalności Wójta za okres od 30 listopada 2020r. do 20 grudnia 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 11:05:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII. 2020 z przebiegu XXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 21 grudnia 2020r. Marek Tusiński 2021-02-25 10:58:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.189.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-02-24 13:50:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.188.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec popierającej petycję STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej szczepionce przeciw wirusowi COVID-19 Marek Tusiński 2021-02-24 13:48:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.187.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Marek Tusiński 2021-02-24 13:46:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.186.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Marek Tusiński 2021-02-24 13:44:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.185.2021 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022 Marek Tusiński 2021-02-24 13:41:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.184.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2021-02-24 13:39:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.183.2021 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bogdaniec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na proekologiczne Marek Tusiński 2021-02-24 13:37:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.182.2021 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Marek Tusiński 2021-02-24 13:28:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.179.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Marek Tusiński 2021-02-24 13:24:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII.180.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo. Marek Tusiński 2021-02-24 13:24:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII.181.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Powiatem Gorzowskim na utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Gminie Bogdaniec Marek Tusiński 2021-02-24 13:23:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.180.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo. Marek Tusiński 2021-02-24 13:21:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII.179.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Marek Tusiński 2021-02-24 13:20:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII.179.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Marek Tusiński 2021-02-24 13:19:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i melioracji oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Referacie Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kamil Wiącek 2021-02-24 09:30:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i melioracji oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Referacie Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kamil Wiącek 2021-02-24 08:08:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Marek Tusiński 2021-02-23 15:21:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Stanowice, Racław i Łupowo Marek Tusiński 2021-02-23 15:20:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Marek Tusiński 2021-02-23 15:19:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Stanowice, Racław i Łupowo Marek Tusiński 2021-02-23 15:15:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenerg. sieci kablowej SN 15kV z zabudową słupa SN 15kV na dział. nr 110 i 93/1 obręb 15 Włostów, gm. Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-02-23 13:21:11 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenerg. sieci kablowej SN 15kV z zabudową słupa SN 15kV na dział. nr 110 i 93/1 obręb 15 Włostów, gm. Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-02-23 13:13:19 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-02-22 09:53:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Kamil Wiącek 2021-02-19 17:22:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej nr L-122 (GPZ Łupowo - Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 8/8, 11, 14, 47/67, 420/1, 47/68, 57/1, 55/9, 56, 58/1, 418, 431, 411 i 412 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 151 i 152/6 z obrębu 2 "Racław", gmina Bogdaniec, Kamil Wiącek 2021-02-19 08:48:43 dodanie dokumentu