Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132" Marek Tusiński 2020-12-01 14:58:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Kamil Wiącek 2020-11-30 09:21:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Kamil Wiącek 2020-11-30 09:20:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Kamil Wiącek 2020-11-30 09:18:26 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-30 09:14:58 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-27 13:44:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok aktualizacja październikowa 27.11.2020 rok, udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-27 13:43:20 dodanie dokumentu
Dagmara Anna Jastrzębska Marek Tusiński 2020-11-27 13:31:36 dodanie dokumentu
Dagmara Anna Jastrzębska Marek Tusiński 2020-11-27 11:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.114.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opracowania, wdrożenia, monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2020-11-26 12:18:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami - inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-26 11:18:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/3 obręb Chwałowice Kamil Wiącek 2020-11-26 11:15:00 dodanie dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-26 11:04:56 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Bogdaniec na 2021 rok. Marek Tusiński 2020-11-26 11:03:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gm. Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-25 14:00:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo - inwestycja na działce nr 57/2 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego 73 Łupowie, gm. Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-25 13:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku muzeum na działce nr 72/4 obręb 4 Bogdaniec, ul. Leśna 37 w Bogdańcu Kamil Wiącek 2020-11-25 13:56:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-25 11:19:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-25 11:17:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XX.2020 w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2020-11-24 13:05:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.112.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2020-11-23 13:58:17 dodanie dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:28:03 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:26:38 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:26:20 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:20:30 dodanie dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-11-19 14:13:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Referacie Finansowym i Budżetu w Urzędzie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-19 11:02:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2020-11-16 16:56:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV ? inwestycja na działkach nr 259, 407/17 i 407/7 obręb 6 Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-11-16 16:54:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec" Kamil Wiącek 2020-11-13 09:56:09 dodanie dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-11-10 13:50:41 edycja dokumentu
Zofia Telesińska - Bloch Marek Tusiński 2020-11-10 11:25:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 52/10 i 52/9 obręb 9 Jeżyki, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-11-06 14:49:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 384/11, 367/3, 459/1, 442, 443, 252, 250/3, 250/5, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego" Kamil Wiącek 2020-11-06 14:49:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.165.2020 w sprawie powołania skarbnika Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-04 15:11:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.164.2020 w sprawie odwołania skarbnika gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-04 15:11:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.163.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2020-11-04 15:10:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami ? inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-10-29 14:54:06 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami - inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-10-29 14:54:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami ? inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-10-29 14:52:27 dodanie dokumentu