Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XII.89.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:07:31 dodanie dokumentu
XII.88.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:07:05 dodanie dokumentu
XII.87.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:06:30 dodanie dokumentu
XII.86.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:05:20 edycja dokumentu
XII.86.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:53:51 dodanie dokumentu
XII.85.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:51:54 edycja dokumentu
XII.84.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:51:42 edycja dokumentu
XII.85.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:51:23 dodanie dokumentu
XII.84.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:49:50 dodanie dokumentu
BR.0050.64.2019 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:46:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce Kamil Wiącek 2019-12-30 15:43:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2019-12-30 15:43:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2019-12-30 15:43:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:41:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:41:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:41:02 dodanie dokumentu
BR.0050.62.2019 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:38:37 dodanie dokumentu
BR.0050.62.2019 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:38:18 usunięcie dokumentu
BR.0050.62.2019 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:38:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000416F Lubczyno - Jasiniec - inwestycja na działkach nr 138, 175 i 176 obręb 10 Jasiniec, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:36:30 edycja dokumentu
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000416F Lubczyno - Jasiniec - inwestycja na działkach nr 138, 175 i 176 obręb 10 Jasiniec, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:36:20 usunięcie załacznika
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000406F Włostów - Roszkowice - inwestycja na działkach nr 99, 98, 100 obręb 15 Włostów, na działkach nr 119 i 121 obręb 16 Roszkowice i na działce nr 178 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:35:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000416F Lubczyno - Jasiniec - inwestycja na działkach nr 138, 175 i 176 obręb 10 Jasiniec, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:35:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej w Kwiatkowicach na działkach nr 191, 193 i 194 z włączeniem do drogi powiatowej na działce nr 195/2 obręb 7 Kwiatkowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:34:57 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:33:05 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:32:50 dodanie dokumentu
XII Sesja Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:32:19 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego Gminy Bogdaniec Kacpra Łukasza Gradowskiego z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie rozwoju sieci światłowodowej w Gminie Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:30:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 756/2019 Kolegium RIO w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2020- 2028 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:30:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 755/2019 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:30:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 755/2019 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:29:51 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:29:39 usunięcie dokumentu