Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV.361.2023 w sprawie statutu sołectwa Włostów Marek Tusiński 2023-03-27 16:37:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.360.2023 w sprawie statutu sołectwa Wieprzyce Marek Tusiński 2023-03-27 16:35:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.359.2023 w sprawie statutu sołectwa Stanowice Marek Tusiński 2023-03-27 16:33:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.358.2023 w sprawie statutu sołectwa Roszkowice Marek Tusiński 2023-03-27 16:32:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.357.2023 w sprawie statutu sołectwa Racław Marek Tusiński 2023-03-27 16:31:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.356.2023 w sprawie statutu sołectwa Podjenin Marek Tusiński 2023-03-27 16:29:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.355.2023 w sprawie statutu sołectwa Motylewo Marek Tusiński 2023-03-27 16:27:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.354.2023 w sprawie statutu sołectwa Łupowo Marek Tusiński 2023-03-27 16:25:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.353.2023 w sprawie statutu sołectwa Lubczyno Marek Tusiński 2023-03-27 16:23:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.352.2023 w sprawie statutu sołectwa Kwiatkowice Na Marek Tusiński 2023-03-27 16:21:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.351.2023 w sprawie statutu sołectwa Krzyszczynka Marek Tusiński 2023-03-27 16:20:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.350.2023 w sprawie statutu sołectwa Krzyszczyna Marek Tusiński 2023-03-27 16:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.349.2023 w sprawie statutu sołectwa Jeżyki Marek Tusiński 2023-03-27 16:17:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.348.2023 w sprawie statutu sołectwa Jeże Marek Tusiński 2023-03-27 16:13:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.347.2023 w sprawie statutu sołectwa Jeninek Marek Tusiński 2023-03-27 16:11:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.346.2023 w sprawie statutu sołectwa Jeniniec Marek Tusiński 2023-03-27 16:10:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.345.2023 w sprawie statutu sołectwa Jenin Marek Tusiński 2023-03-27 16:06:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.344.2023 w sprawie statutu sołectwa Jasiniec Marek Tusiński 2023-03-27 16:03:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.343.2023 w sprawie statutu sołectwa Gostkowice Marek Tusiński 2023-03-27 16:00:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.342.2023 w sprawie statutu sołectwa Chwałowice Marek Tusiński 2023-03-27 15:58:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.341.2023 w sprawie statutu sołectwa Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-27 15:56:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.340.2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu. Marek Tusiński 2023-03-27 15:54:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV.339.2023 w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026" Marek Tusiński 2023-03-27 15:50:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.303.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2023-2028. Marek Tusiński 2023-03-27 15:43:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 13 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej etapowo lub w całości na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 18 i 19 w obrębie Stanowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-03-27 14:26:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2023-03-24 11:17:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Kamil Wiącek 2023-03-23 14:14:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Kamil Wiącek 2023-03-23 13:43:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.3.2023.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: ?Budowa gazociągu Witnica - Gorzów Wielkopolski oraz gazociągu stanowiącego przyłączenie dla Kostrzyńsko--Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubuskiego? obejmującej budowę odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia. Oznaczenie nieruchomości (bądź ich części) objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu: Powiat Gorzowski, Gmina Witnica, obręb Witnica: 1252/1 (KW GW1G/00107248/4), 1252/2 (KW GW1G/00048834/7), 1253 (KW GW1G/00106991/0), 1254 (brak KW), 1349 (KW GW1G/00104298/8), 1355 (KW GW1G/00013761/0), 1356/1 (KW GW1G/00060350/0) Obręb Białczyk: 460/1 GW1G/00103491/4, 460/2 GW1G/00103491/4 Gmina Bogdaniec, obręb Bogdaniec: 547/1 (KW GW1G/00040422/0), 547/2 (KW GW1G/00047315/6), 638 (KW GW1G/00099575/5). Kamil Wiącek 2023-03-23 13:39:24 dodanie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:10:39 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:10:24 dodanie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:09:30 usunięcie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:08:23 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:08:07 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-03-20 15:51:28 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. ustawienia na ul. Lipowej w Łupowie/Jeninie - droga powiatowa nr 1394F , znaków drogowych. Marek Tusiński 2023-03-20 12:04:38 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie wybudowania parkingu przy Kościele Parafialnym w Jeninie. Kamil Wiącek 2023-03-20 08:28:55 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-20 08:27:29 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego przy ulicy Akacjowej w Jeninie Kamil Wiącek 2023-03-15 14:03:28 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Kamil Wiącek 2023-03-15 14:02:46 edycja dokumentu