Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działce nr 8/10 obręb 5 Jenin ul. Osiedlowa w Jeninie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-02-14 12:03:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 14.02.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działce nr 33/1 obręb 3 Łupowo uł. Słowackiego w Łupowie, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-02-14 11:39:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice Agnieszka Waldon 2020-02-12 11:44:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice Agnieszka Waldon 2020-02-12 11:42:34 dodanie dokumentu
Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-12 09:57:23 edycja dokumentu
Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-12 09:54:44 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2020-02-11 09:55:56 edycja dokumentu
Rejestr petycji (zakładka menu) Kamil Wiącek 2020-02-11 09:52:32 edycja pozycji menu
Rejestr petycji Kamil Wiącek 2020-02-11 09:51:47 edycja dokumentu
Rejestr petycji Kamil Wiącek 2020-02-11 09:47:50 dodanie dokumentu
BR 0050.72.2020 Marek Tusiński 2020-02-11 09:40:04 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złozenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru Ewelina Denkowska-Michalak 2020-02-06 14:23:07 edycja dokumentu
Zaproszenie do złozenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru Ewelina Denkowska-Michalak 2020-02-06 14:22:40 usunięcie załacznika
Zaproszenie do złozenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru Marek Tusiński 2020-02-06 09:35:10 dodanie dokumentu
Postępowanie ofertowe (zakładka menu) Marek Tusiński 2020-02-06 09:32:02 dodanie pozycji menu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r. Marek Tusiński 2020-02-04 10:10:29 dodanie dokumentu
BR 0050.70.2020 Marek Tusiński 2020-02-04 08:58:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenia z dnia 10 stycznia 2020r. dot. inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: Marek Tusiński 2020-02-03 10:59:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarzadowych do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2020-01-31 14:03:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarzadowych do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2020-01-31 14:02:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020r. zadań publicznych Ewelina Denkowska-Michalak 2020-01-31 13:58:21 dodanie dokumentu
Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Ewelina Denkowska-Michalak 2020-01-31 09:01:40 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2020-01-30 13:30:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie IB-I.746.46.2019.PPrz Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Marek Tusiński 2020-01-29 09:36:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie IB-I.746.46.2019.PPrz Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Marek Tusiński 2020-01-29 09:34:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo Marek Tusiński 2020-01-28 15:08:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo Marek Tusiński 2020-01-28 15:08:34 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo Marek Tusiński 2020-01-28 14:44:11 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomosci gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. RIT.6840.11.1.2019.PTM  Marek Tusiński 2020-01-28 14:40:10 edycja dokumentu
BR.0050.69.2020 Marek Tusiński 2020-01-28 09:37:50 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH Kamil Wiącek 2020-01-27 14:07:34 edycja dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH Kamil Wiącek 2020-01-27 14:03:13 dodanie dokumentu
WYKAZ SOŁECTW Z TERENU GMINY BOGDANIEC Marek Tusiński 2020-01-27 11:57:14 edycja dokumentu
BR.0050.68.2020 Kamil Wiącek 2020-01-24 11:34:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 85/2020 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dn. 16.01.2020r. w spr. wydania opinii dot.prawidłowości planowanej kwoty długu Gm.Bogdaniec na lata 2020-2028 Marek Tusiński 2020-01-23 12:50:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr 85/2020 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dn. 16.01.2020r. w spr. wydania opinii dot.prawidłowości planowanej kwoty długu Gm.Bogdaniec na lata 2020-2028 Marek Tusiński 2020-01-23 12:49:26 dodanie dokumentu
Rejestr informacji o środowisku Kamil Wiącek 2020-01-22 08:41:21 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-01-22 08:36:33 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2020-01-22 08:33:51 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2020-01-22 08:33:30 dodanie dokumentu