Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-18 10:36:17 edycja dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-18 10:36:02 usunięcie załacznika
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice-Racław w gminie Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-01-17 08:35:24 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 87 obręb Racław, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-01-17 08:35:02 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo do właściwego stanu Marek Tusiński 2024-01-16 13:29:01 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000410F łączącej miejscowości Krzyczyna i Chwałowice Agnieszka Waldon 2024-01-16 13:11:42 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000414F w miejscowości Jasiniec gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-01-16 13:11:05 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie drogi o nawierzchni twardej o długości ponad 1 km. Inwestycją objęta jest droga gminna 000415F w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2024-01-16 08:40:46 edycja dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:04:46 edycja dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:03:57 usunięcie załacznika
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:03:49 usunięcie załacznika
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:03:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2024 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2024-01-15 12:56:11 dodanie dokumentu
Przebudowa i remont drogi gminnej nr 000463F- Łupowo, ul. Polna Kamil Wiącek 2024-01-13 17:23:52 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2024 - aktualizacja nr 1 z dnia 12.01.2024 r. Kamil Wiącek 2024-01-12 07:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.364.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2024-01-10 14:17:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.361.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2024-01-10 14:15:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 0050.372.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:14:58 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 0050.372.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:14:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.371.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 4-Bogdaniec, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:12:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.371.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 4-Bogdaniec, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:12:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.370.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 3-Łupowo, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:10:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.370.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 3-Łupowo, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:10:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.369.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 8-Lubczyno, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:09:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.369.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 8-Lubczyno, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:09:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.368.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 4-Bogdaniec, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 10:07:32 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-01-10 10:04:43 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-01-10 09:59:39 edycja dokumentu
I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 09:58:41 edycja dokumentu
I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-10 09:58:33 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-01-10 09:56:35 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r. Marek Tusiński 2024-01-09 10:37:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków o przyznanie dotacji z budżetu gminy Bogdaniec na wsparcie realizacji projektów z zakresu sportu w 2024 roku Marek Tusiński 2024-01-09 10:14:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.1.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie: udzielenia dotacji na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Bogdaniec w zakresie wspierania rozwoju sportu Marek Tusiński 2024-01-09 08:58:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej nr 000414F w m. Jasiniec na działkach oznaczonych numerami ewid.: 138, 173, 119, 174 i 171 obręb Jasiniec. Marek Tusiński 2024-01-08 15:53:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:przebudowę drogi gminnej nr 000410F w m. Krzyszczyna i Chwałowice na działkach oznaczonych numerami ewid.: 180 i 179 obręb Krzyszczyna oraz 171 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-08 15:46:56 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Jeninie. Marek Tusiński 2024-01-08 14:46:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid.: 118/1, 119/16 i 119/10, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-08 14:24:00 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Kamil Wiącek 2024-01-05 09:52:13 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r. Marek Tusiński 2024-01-04 08:35:18 dodanie dokumentu