Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr BR 0050.328.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-11-06 11:06:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIV.2023 z przebiegu XLIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-11-06 10:58:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L.394.2023 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję 2024-2027 Marek Tusiński 2023-11-06 10:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L.393.2023 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Marek Tusiński 2023-11-06 10:41:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L.392.2023 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2024 Marek Tusiński 2023-11-06 10:39:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L.391.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2023-2028 Marek Tusiński 2023-11-06 10:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L.390.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Marek Tusiński 2023-11-06 10:35:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L.389.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego na realizację zadania pod nazwą "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin w systemie "zaprojektuj i wybuduj"" Marek Tusiński 2023-11-06 10:33:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr L.389.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego na realizację zadania pod nazwą "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin w systemie "zaprojektuj i wybuduj"" Marek Tusiński 2023-11-06 10:32:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L.388.2023 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Bogdaniec o uznanie za ochronne lasy położone na terenie Gminy Bogdaniec i będące w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec Marek Tusiński 2023-11-06 10:27:01 dodanie dokumentu
L Sesja Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-11-06 10:25:01 usunięcie dokumentu
L Sesja Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-11-06 10:24:56 dodanie dokumentu
III Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-31 14:50:26 edycja dokumentu
III Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-31 14:50:05 edycja dokumentu
III Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-31 14:49:55 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-10-31 11:48:25 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-10-31 11:44:36 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-10-31 11:43:04 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo do właściwego stanu Marek Tusiński 2023-10-31 07:57:20 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-10-30 09:56:29 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo do właściwego stanu Kamil Wiącek 2023-10-27 12:54:29 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo do właściwego stanu Kamil Wiącek 2023-10-27 12:54:07 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-10-27 10:04:18 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-10-27 10:03:16 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-10-27 10:02:25 dodanie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Kamil Wiącek 2023-10-26 12:47:43 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Kamil Wiącek 2023-10-26 12:47:18 usunięcie załacznika
Projekty uchwał na L Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-10-26 12:18:20 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informujące o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Marek Tusiński 2023-10-25 11:30:17 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na L Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-10-24 11:01:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.342.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r Marek Tusiński 2023-10-24 08:38:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.352.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r. Marek Tusiński 2023-10-24 08:36:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.351.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r. Marek Tusiński 2023-10-24 08:32:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.342.1.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r. Marek Tusiński 2023-10-24 08:30:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.345.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-10-24 08:26:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.333.1.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 14 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r. Marek Tusiński 2023-10-24 08:24:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.338.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r. Marek Tusiński 2023-10-24 08:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.348.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-10-24 07:51:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLIX.2023 z dnia 17 października 2023r. w sprawie zwołania L Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2023-10-24 07:48:59 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLIX.2023 z dnia 17 października 2023r. w sprawie zwołania L Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2023-10-24 07:48:04 dodanie dokumentu