Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 13 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej etapowo lub w całości na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 18 i 19 w obrębie Stanowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-03-27 14:26:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2023-03-24 11:17:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Kamil Wiącek 2023-03-23 14:14:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Kamil Wiącek 2023-03-23 13:43:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.3.2023.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: ?Budowa gazociągu Witnica - Gorzów Wielkopolski oraz gazociągu stanowiącego przyłączenie dla Kostrzyńsko--Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubuskiego? obejmującej budowę odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia. Oznaczenie nieruchomości (bądź ich części) objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu: Powiat Gorzowski, Gmina Witnica, obręb Witnica: 1252/1 (KW GW1G/00107248/4), 1252/2 (KW GW1G/00048834/7), 1253 (KW GW1G/00106991/0), 1254 (brak KW), 1349 (KW GW1G/00104298/8), 1355 (KW GW1G/00013761/0), 1356/1 (KW GW1G/00060350/0) Obręb Białczyk: 460/1 GW1G/00103491/4, 460/2 GW1G/00103491/4 Gmina Bogdaniec, obręb Bogdaniec: 547/1 (KW GW1G/00040422/0), 547/2 (KW GW1G/00047315/6), 638 (KW GW1G/00099575/5). Kamil Wiącek 2023-03-23 13:39:24 dodanie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:10:39 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:10:24 dodanie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:09:30 usunięcie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:08:23 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Marek Tusiński 2023-03-22 13:08:07 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-03-20 15:51:28 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. ustawienia na ul. Lipowej w Łupowie/Jeninie - droga powiatowa nr 1394F , znaków drogowych. Marek Tusiński 2023-03-20 12:04:38 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie wybudowania parkingu przy Kościele Parafialnym w Jeninie. Kamil Wiącek 2023-03-20 08:28:55 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-20 08:27:29 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego przy ulicy Akacjowej w Jeninie Kamil Wiącek 2023-03-15 14:03:28 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Kamil Wiącek 2023-03-15 14:02:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.292.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Bogdaniec w sprawie statutu sołectwa: Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów Marek Tusiński 2023-03-15 13:15:06 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Kamil Wiącek 2023-03-15 08:20:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2023-03-15 08:18:46 dodanie dokumentu
Przebudowa obiektów użyteczności publicznej Kamil Wiącek 2023-03-14 21:28:38 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:32:55 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:31:59 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:31:06 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:30:15 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:28:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLIV.2023 w sprawie zwołania XLV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2023-03-14 11:07:52 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie podjęcia działań w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr P 1393 F z Wieprzyc do Chwałowic. Marek Tusiński 2023-03-13 10:54:59 edycja dokumentu
MPZ Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:32:16 edycja dokumentu
MPZ Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:14:34 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2023-03-13 10:13:36 usunięcie dokumentu
Dane przestrzenne MPZP i SUiKZP (zakładka menu) Kamil Wiącek 2023-03-13 10:13:20 edycja pozycji menu
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWAŁA NR XXIX.182.2014 RADY GMINY BOGDANIEC Z DNIA 14maja 2014r. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:12:44 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2023-03-13 10:12:20 dodanie dokumentu
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWAŁA NR XXIX.182.2014 RADY GMINY BOGDANIEC Z DNIA 14maja 2014r. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:09:12 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-03-10 12:46:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwałowice o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 136/1 obręb Chwałowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-03-09 10:24:17 edycja dokumentu
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II Marek Tusiński 2023-03-08 15:18:10 edycja dokumentu
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II Marek Tusiński 2023-03-08 15:17:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Marek Tusiński 2023-03-08 08:56:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2023-03-07 14:19:36 dodanie dokumentu