Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Bogdaniec Ewelina Denkowska-Michalak 2024-05-17 12:59:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego do obsługi Szkoły Podstawowej w Jenińcu na działce nr 151/14 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-05-17 07:36:45 dodanie dokumentu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2024 Marek Tusiński 2024-05-16 09:36:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bogdaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 Marek Tusiński 2024-05-16 09:35:01 dodanie dokumentu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2023 Marek Tusiński 2024-05-16 09:33:45 dodanie dokumentu
Organizacje pozarządowe (zakładka menu) Marek Tusiński 2024-05-16 09:21:36 dodanie pozycji menu
ZARZĄDZENIE NR I.2024 PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 14 maja 2024r. w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2024-05-15 09:33:05 dodanie dokumentu
Remont Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie Małgorzata Galant-Laskowiec 2024-05-13 16:43:12 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 maja 2024 r. Marek Tusiński 2024-05-13 14:16:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce o nr ew. 5/1 i 18 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-05-13 12:33:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr I.4.2024 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-13 10:54:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I.4.2024 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-13 10:53:35 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr I.5.2024 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bogdaniec do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 Marek Tusiński 2024-05-13 09:08:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I.4.2024 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-13 09:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I.3.2024 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-13 09:01:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I.2.2024 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-13 08:50:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I.1.2024 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-05-13 08:46:45 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-13 08:25:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2024-05-13 08:15:47 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Marek Tusiński 2024-05-13 08:15:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2024r., w sprawie udostępnienia do publicznego wglądu projektu aktu planowania przestrzennego pt.: Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego. Agnieszka Waldon 2024-05-09 12:51:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 64 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec? Agnieszka Waldon 2024-05-09 12:45:44 dodanie dokumentu
Beata Katarzyna Wiśniewska Marek Tusiński 2024-05-09 09:39:43 dodanie dokumentu
Krystyna Irena Pławska Marek Tusiński 2024-05-09 09:37:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.1.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Marek Tusiński 2024-05-08 15:12:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.2.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-08 15:10:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.2.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-05-08 15:08:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.1.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Marek Tusiński 2024-05-08 15:05:26 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2024-05-08 10:51:03 edycja dokumentu
Wójt Gminy Kamil Wiącek 2024-05-08 10:50:13 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2024-05-08 10:44:33 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2024 - aktualizacja nr 3 z dnia 02.05.2024r. Małgorzata Galant-Laskowiec 2024-05-02 14:09:50 dodanie dokumentu
Budowa, przebudowa i remont strażnicy OSP Bogdaniec Małgorzata Galant-Laskowiec 2024-05-02 13:57:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 82/2 i 83/6, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-05-02 09:10:52 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 82/2 i 83/6, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-05-02 09:10:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Lubczyno o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce o nr ewid. 96 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-04-30 09:35:11 edycja dokumentu
Interpelacja dot. remontowanej drogi w miejscowości Jasiniec. Marek Tusiński 2024-04-30 08:58:06 edycja dokumentu
Bilans za 2023r. Marek Tusiński 2024-04-29 13:33:20 dodanie dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2024r. Marek Tusiński 2024-04-29 13:14:59 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2024 r. Marek Tusiński 2024-04-29 09:30:11 dodanie dokumentu