Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r. Marek Tusiński 2024-01-09 10:37:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków o przyznanie dotacji z budżetu gminy Bogdaniec na wsparcie realizacji projektów z zakresu sportu w 2024 roku Marek Tusiński 2024-01-09 10:14:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.1.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie: udzielenia dotacji na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Bogdaniec w zakresie wspierania rozwoju sportu Marek Tusiński 2024-01-09 08:58:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej nr 000414F w m. Jasiniec na działkach oznaczonych numerami ewid.: 138, 173, 119, 174 i 171 obręb Jasiniec. Marek Tusiński 2024-01-08 15:53:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:przebudowę drogi gminnej nr 000410F w m. Krzyszczyna i Chwałowice na działkach oznaczonych numerami ewid.: 180 i 179 obręb Krzyszczyna oraz 171 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-08 15:46:56 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Jeninie. Marek Tusiński 2024-01-08 14:46:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid.: 118/1, 119/16 i 119/10, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-08 14:24:00 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Kamil Wiącek 2024-01-05 09:52:13 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r. Marek Tusiński 2024-01-04 08:35:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 3 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 267, 271/3 i 271/7, położonej we wsi Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec, polegającej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Marek Tusiński 2024-01-03 13:26:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.399.2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-01-03 10:15:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.400.2023 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Marek Tusiński 2024-01-03 10:13:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.401.2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu Marek Tusiński 2024-01-03 10:11:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000410F łączącej miejscowości Krzyczyna i Chwałowice Agnieszka Waldon 2023-12-29 12:28:04 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000414F w miejscowości Jasiniec gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-12-29 12:27:36 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo. Ewelina Denkowska-Michalak 2023-12-29 12:16:19 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Jeninie. Kamil Wiącek 2023-12-28 15:13:17 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Jeninie. Kamil Wiącek 2023-12-28 15:11:48 usunięcie dokumentu
Interpelacja w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Jeninie. Kamil Wiącek 2023-12-28 15:04:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Lubczyno o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce o nr ewid. 96 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-12-28 14:55:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów złomu na działce o nr ew. 10 obręb Lubczyno, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-12-28 14:31:00 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Racław. Kamil Wiącek 2023-12-28 14:26:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 6/1 położonej w miejscowości Motylewo, obręb Bogdaniec gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-12-28 14:17:15 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,0 MW, składającej się maksymalnie z czterdziestu pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 147/89 w obrębie Racław, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-12-28 14:08:58 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice-Racław w gminie Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-12-22 10:14:18 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo. Kamil Wiącek 2023-12-22 09:52:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/3, 191 obręb geodezyjny Lubczyno, 256, 246, 245/2, 244, 242, 270, 177, 179, 131/3, 130, 44/10, 55/6, 55/9, 57/1, 152/2 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, polegającej na budowę do dwóch zespołów linii kablowych SN do 20kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Kamil Wiącek 2023-12-22 09:51:01 dodanie dokumentu
Przebudowa i remont drogi gminnej nr 000463F- Łupowo, ul. Polna Kamil Wiącek 2023-12-22 09:48:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.414.2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2024 Marek Tusiński 2023-12-20 13:45:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.413.2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 Marek Tusiński 2023-12-20 13:42:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.412.2023 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2024 Marek Tusiński 2023-12-20 13:40:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.411.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028 Marek Tusiński 2023-12-20 13:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.410.2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r. Marek Tusiński 2023-12-20 13:29:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.409.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Marek Tusiński 2023-12-20 13:23:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.408.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Marek Tusiński 2023-12-20 13:20:52 dodanie dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-19 15:12:38 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-19 15:12:34 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-19 15:12:27 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-12-18 08:25:31 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-12-18 08:24:52 dodanie dokumentu