Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym 16/9 obręb Jeniniec, gm. Bogdaniec. Marek Tusiński 2023-10-23 07:54:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce oznaczonej nr ewid. 31 w obrębie Jasiniec gm. Bogdaniec. Marek Tusiński 2023-10-23 07:50:20 dodanie dokumentu
V wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2023 Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-20 10:13:32 edycja dokumentu
V wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2023 Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-20 10:13:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wystąpieniu do organu współdziałającego o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec . Agnieszka Waldon 2023-10-17 14:07:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 16 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Marek Tusiński 2023-10-16 12:07:54 dodanie dokumentu
Decyzja Starosty Gorzowskiego nr 479/2023 z dnia 5 października 2023 r., znak BNŚ-BA.6740.1.431.2023.MG zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę numer 984/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., znak BA.6740.1.899.2020 obejmującą budowę elektrowni fotowoltaicznej ?BOGDANIEC 90?, o mocy do 9,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. z budową dwóch stacji transformatorowych na działkach o numerze ewidencyjnym 176/2 i 177/1, obręb ewidencyjny 8 ? Lubczyno oraz na działce numer ewidencyjny 6/2, obręb ewidencyjny 13 - Chwałowice, jednostka ewidencyjna Bogdaniec. Kamil Wiącek 2023-10-13 12:51:55 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin, Łupowo i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-11 11:33:15 edycja dokumentu
Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin, Łupowo i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-11 11:33:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 87 obręb Racław, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-10-11 09:23:48 dodanie dokumentu
Obwieszenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-10-10 11:51:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 6/1 położonej w miejscowości Motylewo, obręb Bogdaniec gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-10-09 09:26:18 edycja dokumentu
Obwieszenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-10-09 09:06:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2023.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") 12261_L203_Bogdaniec / ORx203-308260-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn, km 308,260, na działce nr ew. gr. 342/16 obręb 0004 Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. Kamil Wiącek 2023-10-06 13:26:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego z dnia 2 października 2023 r. znak BNŚ-BA.6740.1.454.2023.RN o wszczęciu postępowania w dniu 7 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji SE Baczyna - GPZ Międzyrzecz na odcinku od słupa nr 41A do słupa nr 65 włącznie, w miejscowościach Łupowo, Wieprzyce, Niwica, Ulim, Koszęcin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 104, 103/3, 103/2, 102/1, 98/5, 100, 99, 155/1, 155/6, 156, obręb ewidencyjny Łupowo, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, działki numer 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 30, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 141, 151/4, 152, 153, 154, 156/4, 157/4, 162, 163/4, 164, 195/3, 210/5, 212/8, 317/2, 325/5, 326/5, 323/2, 322/2, 331/5, 342/5, 315/1, 351/10, 338/9, 359/1, 389/1, 391/5, 394/2, 400/5, obręb ewidencyjny Wieprzyce, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, działka numer 98, 99/7, 99/14, 63, 99/10, 77, 58/5, 21, 60/3, 22, 59, 23, 24, 29, 35/1, obręb ewidencyjny Niwica, jednostka ewidencyjna Deszczno, 235, 8/3, 316, 249, 251, 253, 234, 254, 319, 214, 51, 60, 213, 61/1, 70/1, 71/5, 72/1, 73/1, 328, 169/4, 168/4, 259, 257, obręb ewidencyjny Ulim, jednostka ewidencyjna Deszczno, działki numer 42/1, 41, 40, 39/1, 38/2, 57, 66, 37, 36, 35, obręb Koszęcin jednostka ewidencyjna Deszczno. Kamil Wiącek 2023-10-06 13:25:12 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Racław na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-05 12:24:07 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Racław na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-05 12:22:42 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Racław na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-05 12:22:38 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Racław na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-05 12:19:11 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Racław na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-10-05 12:18:06 dodanie dokumentu
PREZENTACJA SZKOLENIOWA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Kamil Wiącek 2023-10-05 08:25:44 dodanie dokumentu
Informacja o składach komisji wyborczych Kamil Wiącek 2023-10-04 10:05:33 edycja dokumentu
Informacja o składach komisji wyborczych Kamil Wiącek 2023-10-04 10:05:22 usunięcie załacznika
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,0 MW, składającej się maksymalnie z czterdziestu pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 147/89 w obrębie Racław, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-10-04 08:31:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 16/9 w obrębie Jeniniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-10-04 08:16:01 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce oznaczonej nr ewid. 31 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-10-04 08:15:38 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-10-03 14:48:45 edycja dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.349.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 r. Marek Tusiński 2023-10-03 13:46:50 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-10-03 10:50:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 października 2023 roku zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Marek Tusiński 2023-10-02 12:51:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 października 2023 roku zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Marek Tusiński 2023-10-02 12:50:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów złomu na działce o nr ew. 10 obręb Lubczyno, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-09-29 09:18:31 dodanie dokumentu
Informacja o składach komisji wyborczych Kamil Wiącek 2023-09-29 08:59:04 dodanie dokumentu
I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-09-27 12:40:15 edycja dokumentu
I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-09-27 12:39:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.346.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-09-26 12:32:45 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 170/2023 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Marek Tusiński 2023-09-25 16:02:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2024 Marek Tusiński 2023-09-25 15:53:35 edycja dokumentu
Postanowienie nr 143/2023 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bogdaniec. Marek Tusiński 2023-09-25 14:26:25 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jeżyki i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-09-25 13:25:48 edycja dokumentu