Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-04-29 09:27:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 188/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Marek Tusiński 2024-04-29 08:14:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 188/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Marek Tusiński 2024-04-29 08:12:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr 188/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Marek Tusiński 2024-04-29 08:10:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę remizy strażackiej o dodatkowe miejsce garażowe, myjnię dla samochodów strażackich, przebudowę istniejącej remizy strażackiej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid.: 257/3 i 258 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-04-26 08:39:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na rozbudowie boiska sportowego obejmującej budowę syste,u nawadniającego oraz wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącej do ujmowania wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego, zlokalizowanej na działce o nr 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-04-26 08:23:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na rozbudowie boiska sportowego obejmującej budowę syste,u nawadniającego oraz wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącej do ujmowania wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego, zlokalizowanej na działce o nr 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-04-26 08:10:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr KS.120.15.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny wniosków na nazwę klubu dziecięcego Marek Tusiński 2024-04-25 11:46:20 dodanie dokumentu
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 24 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. Marek Tusiński 2024-04-25 11:27:16 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-04-24 11:18:24 edycja dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Marek Tusiński 2024-04-24 09:27:23 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Marek Tusiński 2024-04-24 09:10:24 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 527/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-04-24 08:31:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Marek Tusiński 2024-04-23 11:10:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 Marek Tusiński 2024-04-23 11:09:47 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 472/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Bogdaniec w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. Marek Tusiński 2024-04-23 09:59:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.389.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Marek Tusiński 2024-04-23 09:42:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2024 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2024-04-22 15:53:55 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2024-04-22 09:46:25 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2024-04-22 09:45:35 edycja dokumentu
Interpelacja dot. remontowanej drogi w miejscowości Jasiniec. Kamil Wiącek 2024-04-18 13:22:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.388.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Łupowo i Bogdaniec w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2024-04-17 12:13:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.388.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Łupowo i Bogdaniec w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2024-04-17 12:13:12 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2024-04-16 12:24:13 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2024-04-16 12:24:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.387.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru podmiotów, które otrzymają dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bogdaniec w 2024 roku oraz określenia jej wysokości. Marek Tusiński 2024-04-15 08:45:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.387.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru podmiotów, które otrzymają dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bogdaniec w 2024 roku oraz określenia jej wysokości. Marek Tusiński 2024-04-15 08:44:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku Marek Tusiński 2024-04-15 08:36:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Marek Tusiński 2024-04-15 08:35:05 edycja dokumentu
Remont Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie Małgorzata Galant-Laskowiec 2024-04-12 08:22:05 dodanie dokumentu
Przebudowa dróg gminnych w m. Łupowo ? ul. Brzozowa i Topolowa Małgorzata Galant-Laskowiec 2024-04-12 08:16:58 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej nr 000401F? w m. Motylewo, gmina Bogdaniec Małgorzata Galant-Laskowiec 2024-04-12 08:14:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.386.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Tusiński 2024-04-09 11:18:57 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. Kamil Wiącek 2024-04-08 11:47:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na rozbudowie boiska sportowego obejmującej budowę syste,u nawadniającego oraz wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącej do ujmowania wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego, zlokalizowanej na działce o nr 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-04-08 10:10:33 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023r. Marek Tusiński 2024-04-02 08:01:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV.432.2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028. Marek Tusiński 2024-03-28 13:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV.431.2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r. Marek Tusiński 2024-03-28 13:29:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV.430.2024 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Nadwarciański" Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Marek Tusiński 2024-03-28 13:25:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV.430.2024 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Nadwarciański" Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Marek Tusiński 2024-03-28 13:22:49 dodanie dokumentu