Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XXX Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXX.234.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2022 2021-12-15 13:05:35
dokument Uchwała Nr XXX.233.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 2021-12-15 13:03:46
dokument Uchwała Nr XXX.232.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2022 2021-12-15 13:02:20
dokument Uchwała Nr XXX.231.2021 w sprawie odwołania Pani Joanny Cyganiak z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 2021-12-15 12:59:45
dokument Uchwała Nr XXX.230.2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży 2021-12-15 12:52:24
dokument Uchwała Nr XXX.229.2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bogdaniec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu 2021-12-15 12:30:45
dokument Uchwała Nr XXX.228.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogdaniec 2021-12-15 12:26:50
dokument Uchwała Nr XXX.227.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2022-2028 2021-12-15 12:22:46
dokument Uchwała Nr XXX.226.2021 w sprawie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2022r. 2021-12-15 12:19:06
dokument Uchwała Nr XXX.225.2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2021-12-15 12:16:05
dokument Uchwała Nr XXX.224.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec. 2021-12-15 12:14:03
dokument Uchwała Nr XXX.223.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 2021-12-15 12:11:46
dokument Uchwała Nr XXX.222.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2021-12-15 12:09:05
dokument Uchwała Nr XXX.221.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2022 - 2028. 2021-12-15 12:06:24
dokument Uchwała Nr XXX.220.2021 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. 2021-12-15 12:03:47