Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XXXIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXIV.258.2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogdaniec 2022-03-30 14:19:23
dokument Uchwała Nr XXXIV.257.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2022-2028 2022-03-30 14:16:15
dokument Uchwała Nr XXXIV.256.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2022-03-30 14:10:54
dokument Uchwała Nr XXXIV.255.2022 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2022-03-30 14:05:49
dokument Uchwała Nr XXXIV.254.2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2022r. 2022-03-30 14:03:47
dokument Uchwała Nr XXXIV.253.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bogdaniec na lata 2022 - 2025 2022-03-30 14:01:33
dokument Uchwała Nr XXXIV.252.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. 2022-03-30 13:59:23
dokument Uchwała Nr XXXIV.251.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce za rok 2021 2022-03-30 13:57:03
dokument Uchwała Nr XXXIV.250.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogdańcu za rok 2021 2022-03-30 13:55:43
dokument Uchwała Nr XXXIV.249.2022 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bogdaniec na lata 2022-2024 2022-03-30 13:53:01