Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XXXVIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVIII.281.2022 w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi 2022-07-05 15:06:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII.280.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 2022-07-05 15:03:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII.279.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso 2022-07-05 15:01:35
dokument Uchwała Nr XXXVIII.278.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023 2022-07-05 14:57:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII.277.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadania pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stanowice i Racław? 2022-07-05 14:54:30
dokument Uchwała Nr XXXVIII.276.2022 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu 2022-07-05 14:51:09
dokument Uchwała Nr XXXVIII.275.2022 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bogdaniec na lata 2022-2027 2022-07-05 14:48:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII.274.2022 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2021 rok 2022-07-05 14:40:07
dokument Uchwała Nr XXXVIII.273.2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok 2022-07-05 14:37:07
dokument Uchwała Nr XXXVIII.272.2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bogdaniec za rok 2021 2022-07-05 14:26:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII.271.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec. 2022-07-05 14:23:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII.270.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec. 2022-07-05 14:19:39