Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 50/13 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec 2021-10-08 13:09:55
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (8x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 38/2 i 50/14 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec 2021-10-08 13:08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce 2020-12-30 12:13:09
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum aktywnego mieszkańca" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149/4 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gm. Bogdaniec. 2020-12-18 14:25:47
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. 2020-12-14 12:58:59
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. 2020-12-14 12:57:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami - inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec 2020-12-11 12:49:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze działek o nr ewid. 142, 144 i 137/3 obręb Lubczyno gmina Bogdaniec. 2020-12-08 13:57:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132" 2020-12-01 14:58:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami - inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec 2020-11-26 11:18:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/3 obręb Chwałowice 2020-11-26 11:15:00
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gm. Bogdaniec 2020-11-25 14:00:16
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo - inwestycja na działce nr 57/2 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego 73 Łupowie, gm. Bogdaniec 2020-11-25 13:58:29
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku muzeum na działce nr 72/4 obręb 4 Bogdaniec, ul. Leśna 37 w Bogdańcu 2020-11-25 13:56:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV ? inwestycja na działkach nr 259, 407/17 i 407/7 obręb 6 Wieprzyce, gmina Bogdaniec. 2020-11-16 16:54:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec" 2020-11-13 09:56:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 52/10 i 52/9 obręb 9 Jeżyki, gmina Bogdaniec. 2020-11-06 14:49:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 384/11, 367/3, 459/1, 442, 443, 252, 250/3, 250/5, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego" 2020-11-06 14:49:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami - inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec 2020-10-29 14:54:00
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej o nr 6/3 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec. 2020-10-28 14:01:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 52/10 i 52/9 obręb 9 Jeżyki, gmina Bogdaniec. 2020-10-26 14:03:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 259, 407/17 i 407/7 obręb 6 Wieprzyce, gmina Bogdaniec 2020-10-26 14:00:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec. 2020-10-08 14:51:22
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn - 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 52/10 i 52/9 obręb 9 Jeżyki, gmina Bogdaniec. 2020-10-02 11:33:34
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn - 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV - inwestycja na działkach nr 259, 407/17 i 407/7 obręb 6 Wieprzyce, gmina Bogdaniec. 2020-10-02 11:32:28
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec 2020-09-25 16:53:11
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2 w obrębie Racław (0002) Gmina Bogdaniec 2020-08-27 15:30:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu 29 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV Baczyna - Plewiska". 2020-08-06 09:08:29
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - inwestycja na działkach nr 34/2 i 148 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec. 2020-07-31 12:29:50
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 6/1, 34/1, 35/8, 35/7, 35/6, 35/5, 35/4, 35/3, 35/10, 35/12, 34/14, 35/16, 35/18, 35/20, 35/22, 35/24, 35/26 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec. 2020-07-29 10:49:09
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 22 lipca 2020r. o zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - inwestycja na działkach nr 34/2 i 148 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec. 2020-07-23 11:34:11
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej Racław wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/22, 149/23, 150/9, 150/12, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6 i 152/7 w obrębie Racław (0002) Gmina Bogdaniec. 2020-07-15 14:32:14
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce 2020-07-10 07:57:46
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby realizacji malarni elementów metalowych zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 18/4 obręb Bogdaniec w miejscowości Motylewo, gmina Bogdaniec 2020-06-29 16:47:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-24 15:09:03
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej inwestycja na działkach nr 34/2 i 148 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec 2020-06-24 09:06:30
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu na działkach nr: z obrębu 5 Jenin- 322/4, z obrębu 4 Bogdaniec- 664, 638, 547/2, 547/1, gmina Bogdaniec w ramach inwestycji pn.: 2020-06-08 09:45:20
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 122/14 i 207/1 obręb 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. 2020-06-01 14:01:59
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4kV, elektroenergetycznych sieci kablowych SN-15kV i nn- 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 96 i 174/1 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. 2020-05-22 14:32:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 2020-05-18 14:52:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec 2020-05-18 14:48:55
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400kV Baczyna -Plewiska 2020-05-12 10:29:46
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4kV, elektroenergetycznych sieci kablowych SN15kV i nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 96 i 174/1 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. 2020-04-27 13:53:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej. linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno 2020-04-27 09:35:03
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 1518/1, 419, 207/5, 207/1 obręb 5 Jenin ul.Orzechowa w Jeninie, gmina Bogdaniec.. 2020-04-23 10:54:50
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 217/5, 217/2, 217/10 obręb 4 Bogdaniec w Bogdańcu. 2020-04-17 13:28:32
dokument Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice, którego inwestorem jest PVE 41 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz. 2020-04-17 10:30:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-09 09:59:40
dokument Obwieszczenieo zakończeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo? 2020-04-06 13:50:04
dokument Obwieszczenia dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN 15kV/nn 0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i elektroenergetycznej sieci kablowej rozdzielczej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 19/4, 19/1, 110, 93/1 obręb 15 Włostów i na działkach nr 174/2, 201/1, 174/1, 179/2, 101/1, 204/1, 42, 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec 2020-04-02 15:15:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu 2020-03-27 13:55:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice-Roszkowice w gminie Bogdaniec" 2020-03-26 07:51:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice-Roszkowice w gminie Bogdaniec", na działkach nr 174/1, 129/3, 116/13, 106/4, 211/1, 177/2, 111/1, 105/6, 174/2, 211/2, 113/1, 188/2, 136/1, 125/1, 177/1, 113/2, 136/2, 125/2, 118/2, 176, 109/1, 213/3, 119/5, 112, 109/2, 188/5, 126, 116/4, 110/5, 108/2, 179/3, 127, 119/4, 116/9, 108/1, 178, 198/1, 116/8, 135/1, 210/1, 116/5, 110/4, 135/2, 128, 116/12, 188/3, 201/1 obręb 13-Chwałowice i nr 218 obręb Roszkowice 2020-03-26 07:47:30
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działce nr 8/10 obręb 5 Jenin ul. Osiedlowa w Jeninie, gmina Bogdaniec 2020-03-25 14:57:25
dokument Obwieszczenie z dnia 19.03.2020r. podające do publ. wiadomości I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2020. 2020-03-19 11:46:56
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej w Chwałowicach na działkach nr 178, 177/1, 177/2, 188/2, 188/3 przez rów - dz. nr 198/1 oraz na działkach nr 125/1, 119/5, 119/4, 116/9, z włączeniem do dróg powiatowych na działkach 174/2, 188/5 i 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. 2020-03-12 11:43:39
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo 2020-03-11 09:56:30
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. 2020-03-11 09:54:01
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec z dnia 3 marca 2020 r. 2020-03-03 09:07:48
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu. 2020-02-25 10:41:41
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej. linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno 2020-02-20 10:39:01
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. 2020-02-19 13:36:02
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działce nr 8/10 obręb 5 Jenin ul. Osiedlowa w Jeninie, gmina Bogdaniec. 2020-02-14 12:03:46
dokument Obwieszczenie z dnia 14.02.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działce nr 33/1 obręb 3 Łupowo uł. Słowackiego w Łupowie, gmina Bogdaniec 2020-02-14 11:39:45
dokument Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice 2020-02-12 11:44:09
dokument Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice 2020-02-12 11:42:34
dokument Obwieszczenie IB-I.746.46.2019.PPrz Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-01-29 09:34:51
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo 2020-01-28 14:44:11
dokument Obwieszczenia z dnia 10 stycznia 2020r. dot. inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: 2020-01-10 13:22:42