Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XLII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLII.313.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Bogdaniec 2022-11-21 15:47:01
dokument Uchwała Nr XLII.312.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego na realizację zadania pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Jenin" 2022-11-21 15:45:19
dokument Uchwała Nr XLII.311.2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2023 2022-11-21 15:43:29
dokument Uchwała Nr XLII.310.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2022-11-21 15:35:09
dokument Uchwała Nr XLII.309.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec. 2022-11-21 15:32:42
dokument Uchwała Nr XLII.308.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2022-2028. 2022-11-21 15:29:08
dokument Uchwała Nr XLII.307.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 2022-11-21 15:26:37
dokument Uchwała Nr XLII.306.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne 2022-11-21 15:24:50
dokument Uchwała Nr XLII.305.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2022-11-21 15:22:52
dokument Uchwała Nr XLII.304.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego"Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu 2022-11-21 15:18:22
dokument Uchwała Nr XLII.303.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" 2022-11-21 15:15:34
dokument Uchwała Nr XLII.302.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec. 2022-11-21 15:13:26