Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Lubczyno o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce o nr ewid. 96 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec 2023-12-28 14:55:42
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice-Racław w gminie Bogdaniec 2023-12-22 10:14:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/3, 191 obręb geodezyjny Lubczyno, 256, 246, 245/2, 244, 242, 270, 177, 179, 131/3, 130, 44/10, 55/6, 55/9, 57/1, 152/2 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, polegającej na budowę do dwóch zespołów linii kablowych SN do 20kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. 2023-12-22 09:51:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 14 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 267, 271/3 i 271/7, położonej we wsi Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec, polegającej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. 2023-12-14 10:33:08
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000410F łączącej miejscowości Krzyczyna i Chwałowice 2023-12-13 10:42:11
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000414F w miejscowości Jasiniec gmina Bogdaniec 2023-12-13 10:30:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/3, 191 obręb geodezyjny Lubczyno, 256, 246, 245/2, 244, 242, 270, 177, 179, 131/3, 130, 44/10, 55/6, 55/9, 57/1, 152/2 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, polegającej na budowę do dwóch zespołów linii kablowych SN do 20kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. 2023-12-07 11:14:10
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie drogi o nawierzchni twardej o długości ponad 1 km. Inwestycją objęta jest droga gminna 000415F w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec. 2023-11-28 14:26:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącej do ujmowania wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego, zlokalizowanej na działce o nr 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec 2023-11-21 11:56:36
dokument Decyzja Starosty Gorzowskiego nr 535/2023 z dnia 13 listopada 2023 r., znak: BNŚ-BA.6740.1.454.2023.RN o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji SE Baczyna - GPZ Międzyrzecz na odcinku od słupa nr 41A do słupa nr 65 włącznie, w miejscowościach Łupowo, Wieprzyce, Niwica, Ulim, Koszęcin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 104, 103/3, 103/2, 102/1, 98/5, 100, 99, 155/1, 155/6, 156 obręb Łupowo,34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 30, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 141, 151/4, 152, 153, 154, 156/4, 157/4, 162, 163/4, 164, 195/3, 210/5, 212/8, 317/2, 325/5, 326/5, 323/2, 322/2, 331/5, 342/5, 315/1, 351/10, 338/9, 359/1, 389/1, 391/5, 394/2, 400/5 obręb Wieprzyce, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, 98, 99/7, 99/14, 63, 99/10, 77, 58/5, 21, 60/3, 22, 59, 23, 24, 29, 35/1 obręb Niwica, 235, 8/3, 316, 249, 251, 253, 234, 254, 319, 214, 51, 60, 213, 61/1, 70/1, 71/5, 72/1, 73/1, 328, 169/4, 168/4, 259, 257 obręb Ulim, 42/1, 41, 40, 39/1, 38/2, 57, 66, 37, 36, 35 obręb Koszęcin, jednostka ewidencyjna Deszczno. 2023-11-20 12:42:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 16 listopada 2023 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 267, 271/3 i 271/7, położonej we wsi Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec, polegającej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. 2023-11-16 11:28:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 9 listopada 2023 roku zawiadamiające że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/3, 191 obręb geodezyjny Lubczyno, 256, 246, 245/2, 244, 242, 270, 177, 179, 131/3, 130, 44/10, 55/6, 55/9, 57/1 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, polegającej na budowę do dwóch zespołów linii kablowych SN do 20kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. 2023-11-09 12:27:15
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego z dnia 31 października 2023 r. znak BNŚ-BA.6740.1.397.2023.MS zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 517/2023 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w tym: z połączeniem kablowym instalacji - linią średniego napięcia SN 15kV i montażem 3 kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid.: 137/3, 142, 192/2, 193, obręb ewid. 8-Lubczyno, jednostka ewid. Bogdaniec, w ramach zadania pn. "Bogdaniec 81". 2023-11-07 12:37:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2023.JRaj zawiadamiające, że została wydano decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej no budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") 12261_L203_Bogdaniec /ORx203-308260-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn, km 308,260, na działce nr ew. gr. 342/16 obręb 0004 Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. 2023-11-06 14:20:30
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo 2023-10-27 10:04:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym 16/9 obręb Jeniniec, gm. Bogdaniec. 2023-10-23 07:54:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce oznaczonej nr ewid. 31 w obrębie Jasiniec gm. Bogdaniec. 2023-10-23 07:50:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 16 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą 2023-10-16 12:07:54
dokument Decyzja Starosty Gorzowskiego nr 479/2023 z dnia 5 października 2023 r., znak BNŚ-BA.6740.1.431.2023.MG zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę numer 984/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., znak BA.6740.1.899.2020 obejmującą budowę elektrowni fotowoltaicznej ?BOGDANIEC 90?, o mocy do 9,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. z budową dwóch stacji transformatorowych na działkach o numerze ewidencyjnym 176/2 i 177/1, obręb ewidencyjny 8 ? Lubczyno oraz na działce numer ewidencyjny 6/2, obręb ewidencyjny 13 - Chwałowice, jednostka ewidencyjna Bogdaniec. 2023-10-13 12:51:55
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 87 obręb Racław, gmina Bogdaniec 2023-10-11 09:23:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2023.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") 12261_L203_Bogdaniec / ORx203-308260-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn, km 308,260, na działce nr ew. gr. 342/16 obręb 0004 Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. 2023-10-06 13:26:44
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego z dnia 2 października 2023 r. znak BNŚ-BA.6740.1.454.2023.RN o wszczęciu postępowania w dniu 7 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji SE Baczyna - GPZ Międzyrzecz na odcinku od słupa nr 41A do słupa nr 65 włącznie, w miejscowościach Łupowo, Wieprzyce, Niwica, Ulim, Koszęcin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 104, 103/3, 103/2, 102/1, 98/5, 100, 99, 155/1, 155/6, 156, obręb ewidencyjny Łupowo, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, działki numer 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 30, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 141, 151/4, 152, 153, 154, 156/4, 157/4, 162, 163/4, 164, 195/3, 210/5, 212/8, 317/2, 325/5, 326/5, 323/2, 322/2, 331/5, 342/5, 315/1, 351/10, 338/9, 359/1, 389/1, 391/5, 394/2, 400/5, obręb ewidencyjny Wieprzyce, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, działka numer 98, 99/7, 99/14, 63, 99/10, 77, 58/5, 21, 60/3, 22, 59, 23, 24, 29, 35/1, obręb ewidencyjny Niwica, jednostka ewidencyjna Deszczno, 235, 8/3, 316, 249, 251, 253, 234, 254, 319, 214, 51, 60, 213, 61/1, 70/1, 71/5, 72/1, 73/1, 328, 169/4, 168/4, 259, 257, obręb ewidencyjny Ulim, jednostka ewidencyjna Deszczno, działki numer 42/1, 41, 40, 39/1, 38/2, 57, 66, 37, 36, 35, obręb Koszęcin jednostka ewidencyjna Deszczno. 2023-10-06 13:25:12
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,0 MW, składającej się maksymalnie z czterdziestu pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 147/89 w obrębie Racław, gm. Bogdaniec. 2023-10-04 08:31:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 października 2023 roku zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą 2023-10-02 12:50:11
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów złomu na działce o nr ew. 10 obręb Lubczyno, gm. Bogdaniec. 2023-09-29 09:18:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2023 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-14 12:39:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą 2023-09-06 14:07:43
dokument OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych, projektu dokumentu: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych 2023-08-25 11:20:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2023.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 24.08.2023 r. wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN80 MOP 6,3 MPa i DN100 MOP 6,3 MPa oraz rozbiórkę dwóch odcinków gazociągów DN80 MOP 5,5 MPa i DN100 MOP 5,5 MPa. 2023-08-25 11:16:02
dokument Obwieszenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec 2023-08-25 07:41:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach nr 323/73 i 323/64 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. 2023-08-18 13:20:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.87.2023.KZaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze od decyzji nr 253/2023 z 29 maja 2023 r., znak: BNŚ-BA.6740.1.126.2023.RN, którą Starosta Gorzowski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań obejmujące inwestycję pod nazwą: rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej 110 KV relacji SE Baczyna-GPZ Witnica /SE Baczyna -GPZ Kostrzyn na odcinku na dz. nr 135/2, obręb Łupowo, jednostka ewidencyjna Bogdaniec 2023-08-17 11:41:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek wraz z urządzeniami technicznymi oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 i 398 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-08-14 12:27:53
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego nr BNŚ-BA.6740.1.279.2023 . RN zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 18 listopada 2020 r. numer 981/2020, dla inwestycji:obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej "Łupowo II", o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczna w tym z budową stacji transformatorowej i zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 260 i 262, obręb ewidencyjny 3-Łupowo, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, w zakresie: charakterystycznych parametrów inwestycji dotyczących wymiarów stacji transformatorowej , ilości i mocy paneli i inwerterów fotowoltaicznych oraz powierzchni zabudowy. 2023-08-08 13:22:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2023.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 26.06.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę dwóch odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN80 MOP 6,3 MPa i DN100 MOP 6,3 MPa oraz rozbiórkę dwóch odcinków gazociągów DN80 MOP 5,5 MPa i DN100 MOP 5,5 MPa na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 460/2 (GW1G/00103491/4), 460/1 (GW1G/00103491/4) obręb 0013 Białczyk, jednostka ewidencyjna 080107_5 Witnica - gmina; 1356/1 (GW1G/00060350/0), 1355 (GW1G/00013761/0), 1349 (GW1G/00104298/8), 1254 (brak KW), 1253 (GW1G/00106991/0), 1252/1 (GW1G/00107248/4), 1252/2 (GW1G/00048834/7) obręb 0006 Witnica, jednostka ewidencyjna 080107_4 Witnica - miasto; 638 (GW1G/00099575/5), 547/2 (GW1G/00047315/6), 547/1 (GW1G/00040422/0) obręb 0004 Bogdaniec, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec. 2023-08-02 13:03:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach nr 323/73 i 323/64 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. 2023-08-02 13:02:13
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce oznaczonej nr ewid. 31 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec 2023-07-24 14:44:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek wraz z urządzeniami technicznymi oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 i 398 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-07-21 13:21:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 70/6 wraz z przyłączem do działki nr ewid. 70/4 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-07-21 13:18:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach nr 323/73 i 323/64 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec 2023-07-19 12:27:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 70/6 wraz z przyłączem do działki nr ewid. 70/4 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-07-11 11:54:39
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 16/9 w obrębie Jeniniec, gm. Bogdaniec 2023-07-03 14:32:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek wraz z urządzeniami technicznymi oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 i 398 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-06-26 13:47:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wystąpieniu do organu współdziałającego o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec . 2023-06-21 11:18:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 6/1 położonej w miejscowości Motylewo, obręb Bogdaniec gm. Bogdaniec 2023-06-21 11:14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 70/6 wraz z przyłączem do działki nr ewid. 70/4 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-06-15 14:26:23
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę , obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej "Łupowo III", o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. z budową stacji transformatorowej i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 202/2, obręb ewid. 3-Łupowo, gm. Bogdaniec. 2023-06-01 15:01:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". 2023-05-25 11:19:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec 2023-05-23 08:54:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu 2023-04-20 14:55:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" - stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec. 2023-04-12 12:12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-04-12 12:09:43
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2023 roku 2023-04-04 12:18:52
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 57/2 i 63/3 obręb Łupowo gm. Bogdaniec. 2023-03-31 10:20:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" ? stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec 2023-03-30 15:08:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-03-30 15:07:11
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego z dnia 15 marca 2023r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielając pozwolenia na budowę strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 150/6, 150/12 obręb Racław oraz działce o nr ew. 408 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec 2023-03-28 12:28:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-03-24 11:17:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-03-23 14:14:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.3.2023.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: ?Budowa gazociągu Witnica - Gorzów Wielkopolski oraz gazociągu stanowiącego przyłączenie dla Kostrzyńsko--Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubuskiego? obejmującej budowę odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia. Oznaczenie nieruchomości (bądź ich części) objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu: Powiat Gorzowski, Gmina Witnica, obręb Witnica: 1252/1 (KW GW1G/00107248/4), 1252/2 (KW GW1G/00048834/7), 1253 (KW GW1G/00106991/0), 1254 (brak KW), 1349 (KW GW1G/00104298/8), 1355 (KW GW1G/00013761/0), 1356/1 (KW GW1G/00060350/0) Obręb Białczyk: 460/1 GW1G/00103491/4, 460/2 GW1G/00103491/4 Gmina Bogdaniec, obręb Bogdaniec: 547/1 (KW GW1G/00040422/0), 547/2 (KW GW1G/00047315/6), 638 (KW GW1G/00099575/5). 2023-03-23 13:39:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-03-15 08:18:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-03-07 14:19:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" - stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec 2023-03-07 14:16:10
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Jeniniec". 2023-03-01 08:21:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 225/6, 231/8 i 231/22 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-02-23 11:25:33
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec. 2023-02-23 08:27:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-02-16 08:14:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 225/6, 231/8 i 231/22 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-02-14 14:23:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 507, 52/6, 52/5, 52/7, 49/35, 53/12 i 49/31, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-02-14 14:22:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 215 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-02-14 14:21:19
dokument Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2023r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie projektu budowlanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowę i oddanie do użytkowania gazociągu w/c Witnica - Gorzów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w miejscowościach Bogdaniec i Witnica". 2023-02-07 12:02:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lutego 2023 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 507, 52/6, 52/5, 52/7, 49/35, 53/12 i 49/31, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-02-01 10:20:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lutego 2023 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 215 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-02-01 10:18:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 217/10 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-02-01 10:14:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu. 2023-01-25 12:51:42
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo 2023-01-19 13:53:00
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo 2023-01-19 13:51:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 225/6, 231/8 i 231/22 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-01-18 10:17:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce oznaczonej numerem ewid.: 220/3 położonej w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-01-18 10:12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu 2023-01-17 10:16:14
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu w dniu 02 stycznia 2023 r. decyzji nr 4/2023, znak: BNŚ-BA.6740.1.570.2022.AP 2023-01-10 09:59:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 507, 52/6, 52/5, 52/7, 49/35, 53/12 i 49/31, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-01-05 15:04:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 215 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-01-05 15:03:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce oznaczonej numerem ewid.: 220/3 położonej w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-01-03 11:19:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 217/10 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-01-03 11:17:32