Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. 2023-02-20 09:26:22
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje w 2023 roku zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu 2023-02-17 14:10:31
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2023 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2023-01-23 15:34:05
dokument OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo 2023-01-19 13:54:32
dokument OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo 2023-01-19 13:53:48
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2023 roku 2023-01-17 13:34:59
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-01-17 11:55:07