Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo. 2023-12-22 09:52:53
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2023 rok - II aktualizacja 2023-11-09 11:32:40
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOGDANIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo 2023-10-27 10:02:25
dokument O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informujące o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-10-25 11:30:17
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2024 2023-09-08 10:22:35
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków o przyznanie dotacji z budżetu gminy Bogdaniec na wsparcie realizacji projektów z zakresu sportu w 2024 roku 2023-08-22 15:04:55
dokument Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego. 2023-08-09 08:36:59
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec 2023-05-23 08:59:05
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bogdaniec" 2023-05-12 12:54:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2023 rok - I AKTUALIZACJA 2023-05-04 12:52:44
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-03-23 13:43:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. 2023-02-20 09:26:22
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje w 2023 roku zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu 2023-02-17 14:10:31
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2023 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2023-01-23 15:34:05
dokument OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo 2023-01-19 13:54:32
dokument OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo 2023-01-19 13:53:48
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2023 roku 2023-01-17 13:34:59
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-01-17 11:55:07