Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

System gospodarowania odpadami

Najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2020 roku na terenie Związku Celowego Gmin MG-6:

 • Obowiązuje jeden wspólny regulamin utrzymania czystości na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jego pełna treść znajduje się na stronie https://www.zcg.net.pl/;
 • Wszyscy mają obowiązek segregować odpady – nie ma możliwości zaznaczenia w deklaracji braku segregacji. W związku z tym, właściciele nieruchomości zamieszkałych
  i niezamieszkałych, którzy aktualnie wybrali brak segregacji mają obowiązek złożenia nowych deklaracji! 
 • Nie zmieniły się zasady segregacji – nadal segregujemy odpady na 5 frakcji: metale
  i tworzywa sztuczne, szkło, papier, biodpady, odpady niesegregowane (zmieszane);
 • Kara za brak segregacji – jeśli Operator lub pracownicy Związku stwierdzą brak segregacji
  w danej nieruchomości właściciel składający deklarację zostanie ukarany karą będącą dwukrotnością stawki podstawowej;
 • Stawka za odbiór odpadów w gospodarstwie domowym wynosi 24 zł od osoby za miesiąc;
 • Stawki dla zabudowy niezamieszkałej nie uległy zmianie - należy stosować stawki dotyczące segregowanych odpadów. Deklarując selektywny sposób zbierania odpadów należy
  w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarować wszystkie frakcje odpadów komunalnych dostosowując pojemność pojemnika do ilości wytwarzanych odpadów danej frakcji (np. 80 l na papier, 120 l na szkło itd.)
 • Ulga za kompostowanie bioodpadów -  właściciele nieruchomości jednorodzinnych deklarujący zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ulgi w wysokości 5 zł* od nieruchomości – w takim przypadku nieruchomość taka nie zostanie wyposażona w pojemnik na bioodpady, operator nie będzie odbierał bioodpadów, nie będzie można przekazywać bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Skorzystanie z ulgi wymaga złożenia deklaracji.
 • Obowiązuje nowy wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych – dostępny w Biurze Związku oraz na stronie internetowej https://www.zcg.net.pl/
 • Pojemnik zamiast worka na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej – dotychczas bioodpady w tego typu zabudowie były gromadzone w workach. Z uwagi na liczne  prośby mieszkańców przywrócono możliwość gromadzenia bioodpadów w pojemnikach, które mieszkańcom dostarczy wybrany do obsługi operator. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą wyposażani
  w worki na bioodpady. W sytuacji zwiększonej sezonowo ilości produkcji bioodpadów (np. skoszona trawa) można będzie wystawiać je dodatkowo w workach koloru brązowego lub przezroczystych, w które mieszkańcy muszą wyposażyć się sami;
 • Zmiana terminu do złożenia deklaracji -  właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację, jeśli nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany);
 • Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny! Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca danej nieruchomości. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 • Odpowiedzialność karna za niezłożenie deklaracji: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu
  w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”;
 • PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) będzie przyjmował odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstają w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • Terminy wystawiania odpadów – zgodnie z regulaminem, terminie odbioru odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić przed nieruchomość pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,  nie wcześniej niż o godz. 18.00 dnia poprzedzającego odbiór i nie później niż do godz. 6:00 w  dniu odbioru odpadów, w miejscach umożliwiających ich odbiór;
 • Mycie pojemników po stronie operatora – operator myje i dezynfekuje pojemniki nie rzadziej niż 2 razy w roku w okresie od maja do września, a także poddaje bieżącej naprawie, konserwacji oraz wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie oraz opróżnianie pojemników.
 • Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych uległa zmianie – szczegóły na stronie https://www.zcg.net.pl/;

 

*Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę w sprawie ulgi za zagospodarowanie odpadów
w przydomowym kompostowniku w wysokości 5 zł od osoby w gospodarstwie domowym na miesiąc. Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa, uchwałą kolegium z dnia 5 marca br. stwierdziła nieważność tego zapisu uchwały wskazując, że zwolnienie może dotyczyć właścicieli nieruchomości jednorodzinnej i nie jest uzależnione ani od wybranej metody obliczenia opłaty, ani też od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z powyższym RIO zmieniła uchwałę Zgromadzenia pozostawiając ulgę w wysokości 5 zł od gospodarstwa domowego kompostującego bioodpady w przydomowym kompostowniku. Orzecznictwo regionalnych izba obrachunkowych
w kraju nie jest jednoznaczne. W przypadku przyjęcia innej stawki ulgi mieszkańcy kompostujący bioodpady zostaną o tym powiadomieni.

Uzupełnieniem są informacje zamieszczone na stronie związku:

 1. Ulotka o zasadach segregacji: https://www.zcg.net.pl/cms/file/3174
 2. Filmik o zasadach segregacji: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/jestem-mysle-segreguje--kampania-edukacyjna-zwiazku-celowego-gmin-mg6/spot--jestem-mysle-segreguje
 3. Filmik o gabarytach: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/jestem-mysle-segreguje--kampania-edukacyjna-zwiazku-celowego-gmin-mg6/spot-dobre-rady-na-duze-odpady
 4. Nowa deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych: https://www.zcg.net.pl/cms/file/3176
 5. Regulamin utrzymania czystości na terenie ZCG MG-6: https://www.zcg.net.pl/cms/file/3168
 6. Regulamin PSZOKu: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/pszok/regulamin-pszoku
 7. Lista aptek przyjmujących przeterminowane leki: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/zbiorka-przeterminowanych-lekow/
 8. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/segregacja-na-piatke/czestotliwosc-odbioru-odpadow

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Waldon 17-03-2020 10:11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Waldon 17-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Waldon 17-03-2020 10:11:00