Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XVIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XVIII.133.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec 2020-09-28 10:41:58
dokument UCHWAŁA NR XVIII.134.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 2020-09-28 10:53:38
dokument UCHWAŁA NR XVIII.135.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2020 -2028 2020-09-28 11:54:38
dokument UCHWAŁA NR XVIII.136.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-09-28 11:01:37
dokument UCHWAŁA NR XVIII.137.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2021 2020-09-28 11:09:28
dokument UCHWAŁA NR XVIII.138.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2021 2020-09-28 11:14:51
dokument UCHWAŁA NR XVIII.139.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski 2020-09-28 11:18:47
dokument UCHWAŁA NR XVIII.140.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2020-09-28 11:22:56