Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 2019-12-30 15:44:49
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 2019-12-30 15:44:32
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 2019-12-30 15:44:16
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo 2019-12-30 15:44:02
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce 2019-12-30 15:43:45
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo 2019-12-30 15:43:27
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019-12-30 15:43:08
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 2019-12-30 15:42:53
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec. 2019-12-30 15:42:33
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 2019-12-30 15:42:16
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. 2019-12-30 15:42:00
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2019-12-30 15:41:44
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec 2019-12-30 15:41:23
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2019-12-30 15:41:02