Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XXIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXIII.189.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec. 2021-02-24 13:50:50
dokument Uchwała Nr XXIII.188.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec popierającej petycję STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej szczepionce przeciw wirusowi COVID-19 2021-02-24 13:48:36
dokument Uchwała Nr XXIII.187.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 2021-02-24 13:46:18
dokument Uchwała Nr XXIII.186.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 2021-02-24 13:44:16
dokument Uchwała Nr XXIII.185.2021 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022 2021-02-24 13:41:18
dokument Uchwała Nr XXIII.184.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2021-02-24 13:39:13
dokument Uchwała Nr XXIII.183.2021 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bogdaniec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na proekologiczne 2021-02-24 13:37:14
dokument Uchwała Nr XXIII.182.2021 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. 2021-02-24 13:28:22
dokument Uchwała Nr XXIII.181.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Powiatem Gorzowskim na utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Gminie Bogdaniec 2021-02-24 13:23:52
dokument Uchwała Nr XXIII.180.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo. 2021-02-24 13:21:31
dokument Uchwała Nr XXIII.179.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo 2021-02-24 13:19:25