Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

XII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XII.99.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 2019-12-30 16:13:29
dokument XII.98.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 2019-12-30 16:13:02
dokument XII.97.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 2019-12-30 16:12:32
dokument XII.96.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo 2019-12-30 16:12:07
dokument XII.95.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo 2019-12-30 16:11:44
dokument XII.94.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce 2019-12-30 16:11:21
dokument XII.93.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwały WPF na rok 2020 2019-12-30 16:10:39
dokument XII.92.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 2019-12-30 16:09:07
dokument XII.91.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019-12-30 16:08:16
dokument XII.90.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 2019-12-30 16:07:54
dokument XII.89.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec. 2019-12-30 16:07:31
dokument XII.88.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 2019-12-30 16:07:05
dokument XII.87.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. 2019-12-30 16:06:30
dokument XII.86.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2019-12-30 15:53:51
dokument XII.85.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec 2019-12-30 15:51:23
dokument XII.84.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. 2019-12-30 15:49:50