Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 17 sierpnia 2022 r. Patrycja Turecka-Maciak 2022-08-17 12:52:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 17 sierpnia 2022 r. Patrycja Turecka-Maciak 2022-08-17 12:51:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 17 sierpnia 2022 r. Patrycja Turecka-Maciak 2022-08-17 12:51:09 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 17 sierpnia 2022 r. Patrycja Turecka-Maciak 2022-08-17 12:50:57 dodanie dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2022 Patrycja Turecka-Maciak 2022-08-17 12:43:51 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2022 Patrycja Turecka-Maciak 2022-08-17 12:43:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2022-08-17 11:41:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Bogdaniec na 2023 rok Marek Tusiński 2022-08-17 08:44:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.235.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu. Marek Tusiński 2022-08-09 08:08:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.232.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Marek Tusiński 2022-08-09 08:06:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 38/4 i 323/64, położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Marek Tusiński 2022-08-04 12:04:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (10x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/2 i 5/3 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-08-03 14:39:42 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2022-08-03 14:17:11 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie utwardzenia poboczy przy drodze w miejscowości Racław Marek Tusiński 2022-08-02 08:52:34 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie oznakowania strefy zamieszkania w Racławiu Marek Tusiński 2022-08-02 08:50:37 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 8/2 obręb Bogdaniec, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-08-01 15:21:51 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 217/2 obręb Lubczyno gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-08-01 15:08:01 edycja dokumentu
Sprawozdania za II kwartał 2022r Marek Tusiński 2022-07-28 08:58:03 dodanie dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2022r. Marek Tusiński 2022-07-28 08:56:35 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2022r. Marek Tusiński 2022-07-28 08:55:26 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2022r. Marek Tusiński 2022-07-28 08:55:16 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr BR.0050.233.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne Marek Tusiński 2022-07-27 11:47:36 dodanie dokumentu
Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec Marek Tusiński 2022-07-26 15:12:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 108/12 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2022-07-25 09:48:51 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 14:26:38 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 12:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.230.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 10:28:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.228.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 17-Krzyszczynka, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 10:26:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.228.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 17-Krzyszczynka, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 10:25:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.229.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-07-20 12:27:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.229.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-07-20 12:26:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 407/7 położonej w miejscowości Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-07-20 12:10:54 dodanie dokumentu
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYFROWA GMINA" Marek Tusiński 2022-07-18 16:42:10 edycja dokumentu
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYFROWA GMINA" Marek Tusiński 2022-07-18 16:40:30 edycja dokumentu
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYFROWA GMINA" Marek Tusiński 2022-07-18 16:39:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2022-07-18 16:34:44 edycja dokumentu
Informacja Starosty Gorzowskiego z dnia 15.07.2022r. Kamil Wiącek 2022-07-18 12:14:56 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie oznakowania strefy zamieszkania w Racławiu Marek Tusiński 2022-07-18 12:02:20 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie utwardzenia poboczy przy drodze w miejscowości Racław Marek Tusiński 2022-07-18 12:01:10 edycja dokumentu
Rejestr petycji Kamil Wiącek 2022-07-14 14:19:44 edycja dokumentu