Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 20 obręb Włostów, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-10-13 10:19:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr KS.120.44.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Marek Tusiński 2022-10-11 09:25:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej. Kamil Wiącek 2022-10-10 14:39:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS 120.43.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 10 października 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej. Kamil Wiącek 2022-10-10 14:37:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.257.1.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-10-10 14:28:34 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie tabliczek kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Łupowo Marek Tusiński 2022-10-10 12:02:35 edycja dokumentu
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-10-07 21:40:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.258.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-10-06 13:00:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.258.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-10-06 13:00:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.258.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-10-06 13:00:05 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr BR.0050.258.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-10-06 12:57:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2023 Ewelina Denkowska-Michalak 2022-10-05 15:11:37 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2022 - aktualizacja nr 3 - 04.10.2022r. Marek Tusiński 2022-10-04 13:50:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.253.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości będące w zasobie gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-04 13:41:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.253.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości będące w zasobie gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-04 13:36:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.253.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości będące w zasobie gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-04 13:36:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce o nr ew. 5/1 i 18 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-10-03 14:08:17 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce o nr ew. 38 obręb Jasiniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-10-03 13:25:14 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Marek Tusiński 2022-10-03 08:15:09 dodanie dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Marek Tusiński 2022-10-03 08:14:11 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2022-09-29 14:22:45 usunięcie dokumentu
WYKAZ Kamil Wiącek 2022-09-29 14:22:28 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2022-09-29 14:21:42 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury (zakładka menu) Kamil Wiącek 2022-09-29 14:18:44 dodanie pozycji menu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 38/4, 323/10, 323/64, 323/61, 323/62, 323/63, 323/65, 323/66, 323/67 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-09-29 12:49:57 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BOGDANIEC Marek Tusiński 2022-09-29 10:27:22 dodanie dokumentu
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:23:47 edycja dokumentu
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:22:05 edycja dokumentu
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:21:00 edycja dokumentu
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:20:08 usunięcie załacznika
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:20:03 usunięcie załacznika
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:19:58 usunięcie załacznika
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:19:54 usunięcie załacznika
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:19:49 usunięcie załacznika
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:19:44 usunięcie załacznika
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:19:39 usunięcie załacznika
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Tusiński 2022-09-29 09:19:33 usunięcie załacznika
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Marek Tusiński 2022-09-29 09:17:13 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Marek Tusiński 2022-09-29 09:16:58 usunięcie załacznika
Interpelacja w sprawie tabliczek kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Łupowo Marek Tusiński 2022-09-29 07:48:02 dodanie dokumentu