Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Marek Tusiński 2022-09-29 09:17:13 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Marek Tusiński 2022-09-29 09:16:58 usunięcie załacznika
Interpelacja w sprawie tabliczek kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Łupowo Marek Tusiński 2022-09-29 07:48:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI.301.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-09-28 08:00:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1/2021 z dnia 19.01.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanej dla inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna - Plewiska {etap III}" Marek Tusiński 2022-09-26 13:27:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1/2021 z dnia 19.01.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanej dla inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna - Plewiska {etap III}" Marek Tusiński 2022-09-26 13:26:10 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie skoszenia chwastów rosnących w pasie drogi wojewódzkiej W-132 w Łupowie Marek Tusiński 2022-09-26 10:06:54 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 217/2 obręb Lubczyno gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-09-26 08:48:06 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczną na działkach o nr ew. 118, 117/1, 117/2 obręb Jenin, gmina Bogdaniec" Agnieszka Waldon 2022-09-26 08:47:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XL.2022 w sprawie zwołania XLI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-23 09:18:19 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XL.2022 w sprawie zwołania XLI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-23 09:13:02 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR XL.2022 w sprawie zwołania XLI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-23 08:53:06 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XL.2022 w sprawie zwołania XLI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-23 08:52:48 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR XL.2022 w sprawie zwołania XLI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-23 08:26:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2023 Marek Tusiński 2022-09-20 10:54:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2022-09-19 15:34:18 edycja dokumentu
IV wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2022 Patrycja Turecka-Maciak 2022-09-19 14:39:20 edycja dokumentu
IV wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2022 Patrycja Turecka-Maciak 2022-09-19 14:39:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 38/4, 323/10, 323/64, 323/61, 323/62, 323/63, 323/65, 323/66, 323/67 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-09-16 12:11:50 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie skoszenia chwastów rosnących w pasie drogi wojewódzkiej W-132 w Łupowie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-16 11:53:44 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie skoszenia chwastów rosnących w pasie drogi wojewódzkiej W-132 w Łupowie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-16 11:21:01 dodanie dokumentu
I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-09-15 14:48:04 edycja dokumentu
I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-09-15 14:47:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.255.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 września 2022r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem obiektów użyteczności publicznej. Marek Tusiński 2022-09-15 12:12:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.255.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 września 2022r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem obiektów użyteczności publicznej. Marek Tusiński 2022-09-15 12:11:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.255.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 września 2022r. w sprawie ustalenia opiat za wynajem obiektów użyteczności publicznej. Marek Tusiński 2022-09-15 12:10:44 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.255.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 września 2022r. w sprawie ustalenia opiat za wynajem obiektów użyteczności publicznej. Marek Tusiński 2022-09-15 10:47:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 8/2 obręb Bogdaniec, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-09-14 10:58:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL.300.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-09-13 13:41:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL.299.2022 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Marek Tusiński 2022-09-13 13:39:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 38/4 i 323/64, położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Kamil Wiącek 2022-09-12 16:44:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 38/4 i 323/64, położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Marek Tusiński 2022-09-12 15:50:39 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie linii kablowej telekomunikacyjnej przy ul. Różanej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-09-12 14:02:45 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie zamontowania progów zwalniających przy ulicy Osiedlowej w Jeninie Marek Tusiński 2022-09-12 14:00:24 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni ulicy Orzechowej w Jeninie Marek Tusiński 2022-09-12 13:58:06 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXIX.2022 w sprawie zwołania XXXX Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-07 10:09:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-07 10:06:50 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie linii kablowej telekomunikacyjnej przy ul. Różanej w Bogdańcu Ewelina Denkowska-Michalak 2022-09-05 09:14:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.248.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 01 września 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2022-09-05 08:35:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.249.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 01 września 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie. Kamil Wiącek 2022-09-05 08:34:08 dodanie dokumentu