Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 119/1 w obrębie Racław, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-24 11:44:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 139/7 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-24 11:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.187.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyboru podmiotów, które otrzymają dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bogdaniec w 2022 roku oraz określenia jej wysokości Marek Tusiński 2022-02-23 14:30:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku Marek Tusiński 2022-02-23 14:27:18 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-02-23 14:02:22 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-02-23 14:01:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.180.1.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-02-22 14:06:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXI.2022 w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-02-22 14:02:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXII.2022 w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-02-22 14:02:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 267, 254/1, 255/1 położonych w miejscowości Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-02-21 15:00:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (8x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 38/2 i 50/14 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-18 12:21:09 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-18 12:19:56 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie Stanowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-17 15:19:40 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie słupa energetycznego w Łupowie Marek Tusiński 2022-02-17 09:54:56 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie słupa energetycznego w Łupowie Marek Tusiński 2022-02-16 11:18:28 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne - Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze. Marek Tusiński 2022-02-15 14:17:10 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne - Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze. Marek Tusiński 2022-02-15 14:16:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.184.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Tusiński 2022-02-15 13:27:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.184.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Tusiński 2022-02-15 13:26:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 245/2, 244 i 242 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowej SN Kamil Wiącek 2022-02-11 13:41:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-11 12:30:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Ewelina Denkowska-Michalak 2022-02-11 09:19:07 dodanie dokumentu
Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu Kamil Wiącek 2022-02-08 16:14:37 dodanie dokumentu
Portal Mieszkańca (zakładka menu) Kamil Wiącek 2022-02-08 13:56:06 dodanie pozycji menu
Dyżur Kamil Wiącek 2022-02-08 13:37:36 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-02-08 13:35:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 35/10, 35/15 i 35/28, położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-02-08 13:32:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2022-02-07 15:00:04 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 108/12 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-07 14:58:46 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (10x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/2 i 5/3 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-07 14:53:56 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-07 14:53:18 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 50/13 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-02-07 14:50:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.175.2.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Marty Olszewskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-02-07 10:04:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.175.1.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Marty Lipińskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-02-07 10:03:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.175.2.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Marty Olszewskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-02-07 10:03:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.175.1.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Marty Lipińskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-02-07 10:02:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 267, 254/1, 255/1 położonych w miejscowości Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-02-04 19:38:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII.243.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-02-02 13:20:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII.242.2022 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej Marek Tusiński 2022-02-02 13:18:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII.241.2022 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce SIM "KZN-Nadwarciański" Spółka z o.o. Marek Tusiński 2022-02-02 13:15:49 dodanie dokumentu