Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXII.236.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r. Marek Tusiński 2022-02-02 12:59:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII.236.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r. Marek Tusiński 2022-02-02 12:58:43 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 13 grudnia 2021r. do 27 stycznia 2022r. Marek Tusiński 2022-02-02 12:52:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 97/2, 393/5, 393/9, 393/8, 403/1, 91/10, 91/4, 91/5, 91/6 i 91/7 położonych w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-02-01 14:42:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.178.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia opłat za wynajem obiektów użyteczności publicznej Marek Tusiński 2022-02-01 14:20:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.175.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Renaty Gorczycy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-02-01 14:18:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.175.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Renaty Gorczycy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-02-01 14:17:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.181.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie Marek Tusiński 2022-02-01 09:33:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.180.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-02-01 09:31:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.179.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec na rok 2022, ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Marek Tusiński 2022-02-01 09:29:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 183/1, 182, 123, 183/3 i 181 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-01-31 16:02:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-01-31 16:00:24 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-01-31 09:51:14 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-01-31 09:50:38 dodanie dokumentu
Zapytanie w sprawie opracowania projektu z "Rządowego programu dla wiosek popegeerowskich na rok 2022r. Kamil Wiącek 2022-01-31 08:40:32 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dofinansowania inwestycji, budowy chodnika, w ramach Programu Strategicznego "Polski Ład". Kamil Wiącek 2022-01-28 13:37:37 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie inwestycji drogowych w miejscowości Racław Kamil Wiącek 2022-01-28 13:37:24 edycja dokumentu
Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2022-01-26 15:34:31 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin, Bogdaniec i Racław na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2022-01-26 15:31:56 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 25 października do 12 grudnia 2021r. Marek Tusiński 2022-01-26 10:39:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o zamiarze przystąpienia w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zdań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Agnieszka Waldon 2022-01-24 15:19:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 35/10, 35/15 i 35/28, położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-01-24 14:37:36 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXI.2022 w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-01-24 14:33:34 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXI.2022 w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-01-24 14:30:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.3.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-01-24 13:24:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 97/2, 393/5, 393/9, 393/8, 403/1, 91/10, 91/4, 91/5, 91/6 i 91/7 położonych w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-01-24 12:41:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.2.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Marek Tusiński 2022-01-24 12:36:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.2.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Marek Tusiński 2022-01-24 11:10:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2022 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2022-01-21 13:33:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2022 roku zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-01-21 13:29:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-01-20 15:02:23 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2022-01-20 14:58:43 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2022-01-20 14:57:48 edycja dokumentu
Zapytanie w sprawie opracowania projektu z "Rządowego programu dla wiosek popegeerowskich na rok 2022r. Marek Tusiński 2022-01-20 12:17:31 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie dofinansowania inwestycji, budowy chodnika, w ramach Programu Strategicznego "Polski Ład". Marek Tusiński 2022-01-20 12:12:41 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie inwestycji drogowych w miejscowości Racław Marek Tusiński 2022-01-20 12:07:44 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2022-01-18 13:30:21 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 44/10, 52/16, 52/25 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. Kamil Wiącek 2022-01-18 09:20:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.42.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą na działkach nr ew. gr. 152/2 obręb 0003 Łupowo oraz 392/9, obręb 0005 Jenin, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. Kamil Wiącek 2022-01-17 13:29:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 53, 54/11, 30/1 obręb ewid. nr 1 ? Stanowice, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Kamil Wiącek 2022-01-17 13:28:15 dodanie dokumentu