Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-05-12 14:44:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2021-05-12 09:20:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" planowanej na terenie działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/25, 149/23, 149/22, 150/11, 150/9, 152/7, 152/3, 152/4, 152/5 położonych w obrębie 0002 Racław, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-05-06 14:54:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 262/7, 439, 457, 459/1, 441, 443, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego" Kamil Wiącek 2021-05-06 14:52:08 dodanie dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-05-06 14:02:38 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-05-06 13:58:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do produkcji pelletu drzewnego" zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej o nr 300/2 położonej w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec określając w nim jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Kamil Wiącek 2021-05-04 09:39:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.140.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-29 14:59:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:22:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:21:11 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:05:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.137.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028". Marek Tusiński 2021-04-28 12:03:53 dodanie dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-04-28 11:10:13 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-04-28 11:09:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:50:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:49:15 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:46:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia. Marek Tusiński 2021-04-27 12:37:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.135.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2021-04-27 11:40:34 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:15:46 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:13:38 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:12:15 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:12:04 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-23 13:11:45 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 35/29, obręb Racław, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Marek Tusiński 2021-04-22 10:41:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.132.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-19 16:38:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.132.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-19 16:36:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.132.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2021-04-19 16:34:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-13 14:40:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-13 14:40:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 13 kwietnia 2021 r. ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru podmiotów, które otrzymają dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bogdaniec w 2021 roku oraz określenia jej wysokości Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-13 14:36:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.04.2021 r .decyzji nr 4/2021 ( IB-I.747.1.2021JRaj ) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV". Marek Tusiński 2021-04-12 12:41:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIII. 2020 z przebiegu XXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 15 lutego 2021r. Marek Tusiński 2021-04-12 09:54:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.133.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2021-04-12 09:49:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.15.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-04-09 09:25:41 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2021-04-08 11:28:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec 2020 Marek Tusiński 2021-04-07 12:38:18 dodanie dokumentu
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2021-04-07 09:59:45 dodanie dokumentu
Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2021-04-07 09:58:29 dodanie dokumentu
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2021-04-07 09:55:57 dodanie dokumentu