Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2021 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2022 Ewelina Denkowska-Michalak 2021-09-13 14:49:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-09-10 12:31:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183/1 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-10 09:43:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 108/12 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-09 13:57:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.161.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 1 września 2021r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Marek Tusiński 2021-09-09 10:04:36 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-09 07:49:35 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Kamil Wiącek 2021-09-06 10:44:44 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-06 09:50:04 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-06 09:48:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII.211.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-09-01 14:34:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII.210.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Kamil Wiącek 2021-09-01 14:30:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII.209.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2021-09-01 14:29:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-31 15:15:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-31 15:14:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (10x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/2 i 5/3 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-31 15:12:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej na działce nr ew. gr. 152/2 , obręb 0003 Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. Kamil Wiącek 2021-08-31 14:18:09 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-31 11:34:11 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-31 11:32:40 usunięcie załacznika
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-31 11:28:53 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-31 11:28:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-08-30 12:15:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.154.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-08-30 11:41:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.152.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-08-30 11:39:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.159.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie Marek Tusiński 2021-08-30 11:27:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.158.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie Marek Tusiński 2021-08-30 11:26:11 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-08-27 10:41:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXII.2021 w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-08-26 09:15:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXIII.2021 w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-08-26 09:10:02 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXIV.2021 w sprawie zwołania XXV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-08-26 09:09:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVI.2021 w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-08-26 09:08:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVI.2021 w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-08-26 09:02:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 rok Kamil Wiącek 2021-08-25 12:54:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 rok Kamil Wiącek 2021-08-25 12:53:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 rok Kamil Wiącek 2021-08-25 12:52:50 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 rok Kamil Wiącek 2021-08-25 12:51:36 dodanie dokumentu
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-08-25 12:44:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.28.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2021-08-25 10:12:03 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowościach Bogdaniec, Jenin i Łupowo na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-24 14:47:26 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowościach Bogdaniec, Jenin i Łupowo na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-24 14:47:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.155.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Bogdaniec, Jenin i Łupowo w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2021-08-24 14:44:07 edycja dokumentu