Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr BR.005O.115.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2020 r. Marek Tusiński 2020-12-07 08:40:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.005O.115.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2020 r. Marek Tusiński 2020-12-07 08:38:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI.168.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2020-12-07 08:36:17 dodanie dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-12-04 12:08:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI.169.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Marek Tusiński 2020-12-03 11:28:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI.168.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2020-12-03 11:26:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI.167.2020 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Marek Tusiński 2020-12-03 11:25:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI.166.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-12-03 11:24:00 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXX/538/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski Kamil Wiącek 2020-12-02 17:26:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2020.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 30.11.2020 r., Na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzja nr 3/2020 (IB-I.747.8.2020.JRaj ) o ustaleniu lokalizacji lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. ?Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap I? na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. gr .: 080105_2 Lubiszyn, 0012 Wysoka: 95, 351, 356, 080105_2 Lubiszyn, 0017 Marwice: 199, 080105_2 Lubiszyn, 0016 Lubno: 294, 295, 338, 341/6, 080102_2 Bogdaniec, 0002 Racław : 113, 114/1 117/2, 119/1, 120,080102_2 Bogdaniec, 0006 Wieprzyce: 34, 58/2, 67, 080102_2 Bogdaniec, 0008 Lubczyno: 177/2, 080102_2 Bogdaniec, 0013 Chwałowice: 14/1, 15/1, 31/1, 35/5, 080103_2 Deszczno, 0015 Płonica: 75/7, 080301_2 Bledzew, 0004 Zemsko: 70/119, 170/2, 194/2, 080301_2 Bledzew, 0005 Popowo: 12/2, 171/4, 080302_5 Międzyrzecz, 0001 Rojewo: 1/3, 6 / 26, 803040_2 Pszczew, 0003 Stołuń: 355, 22, 30/3, 335/1, 337/6, 803040_2 Pszczew, 0004 Szarcz: 28/32, 803040_2 Pszczew, 0006 Pszczew: 1643, 803040_2 Pszczew, 0007 Świechocin: 113. Kamil Wiącek 2020-12-02 17:14:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2020.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 30.11.2020 r., Na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzja nr 4/2020 (IB-I.747.7.2020.JRaj ) o ustaleniu lokalizacji lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. ?Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap II? na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. gr .: 080102_2 Bogdaniec, 0003 Łupowo:409, 408, 412, 411, 410,086101_1 m. Gorzów Wlkp., 0008 Lasy:158, 189/1, 188/6, 188/8, 188/5,080103_2 Deszczno, 0020 Bolemin:333, 335, 342, 348, 347, 346, 354, 353, 352, 360 359 358 390080103_2 Deszczno, 0018 Glinik: 429, 435, 434, 433, 432, 440, 439, 438, 080301_2 Bledzew, 0002 Stary Dworek: 2196/1, 2197/1, 2197/2, 2196/2, 2195/2, 2194 / 2, 2211, 2210, 2240, 2225, 2209, 2208, 2223, 2239, 2238/1, 2238/2, 2226, 2224, 080301_2 Bledzew, 0004 Zemsko: 2054/1, 2053/2, 2081/2,2084 , 2083, 2082/2, 080301_2 Bledzew, 0005 Popowo: 2082/4, 2171/3, 2193/1, 2202, 2201/2, 2200/3, 2199/3, 2194, 2203, 2221/4, 080302_5 Międzyrzecz, 0001 Rojewo: 2002/1, 2001/1, 2243, 2245/1, 2244/1, 2013/7, 080302_5 Międzyrzecz, 0002 Kalsko: 2163, 2254, 080304_2 Pszczew, 0003 Stołuń: 2354/3, 2009/1, 2008 , 2011, 2010, 2348/7, 2348/8, 2348/6, 2014/2, 2020/1, 2016,080304_2 Pszczew, 0006 Pszczew: 2581/1, 1469, 2133/1, 080304_2 Pszczew, 0007 Świechocin : 2103/2, 2106/1, 2105/1, 2105/2, 2104, 2110/1, 2109/8, 2117 / 1, 2116/2, 2111/2, 2111/3, 2109/6, 2108/20, 080304_2 Pszczew, 0012 Silna: 2141/1, 2140/6, 2140/10. Kamil Wiącek 2020-12-02 17:14:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132" Marek Tusiński 2020-12-01 14:58:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Kamil Wiącek 2020-11-30 09:21:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Kamil Wiącek 2020-11-30 09:20:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Kamil Wiącek 2020-11-30 09:18:26 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-30 09:14:58 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-27 13:44:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok aktualizacja październikowa 27.11.2020 rok, udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-27 13:43:20 dodanie dokumentu
Dagmara Anna Jastrzębska Marek Tusiński 2020-11-27 13:31:36 dodanie dokumentu
Dagmara Anna Jastrzębska Marek Tusiński 2020-11-27 11:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.114.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opracowania, wdrożenia, monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2020-11-26 12:18:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami - inwestycja na działkach nr 32/11, 32/10, 119 i 173 obręb 10 Jasiniec w Jasińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-26 11:18:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/3 obręb Chwałowice Kamil Wiącek 2020-11-26 11:15:00 dodanie dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-26 11:04:56 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Bogdaniec na 2021 rok. Marek Tusiński 2020-11-26 11:03:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gm. Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-25 14:00:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo - inwestycja na działce nr 57/2 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego 73 Łupowie, gm. Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-11-25 13:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku muzeum na działce nr 72/4 obręb 4 Bogdaniec, ul. Leśna 37 w Bogdańcu Kamil Wiącek 2020-11-25 13:56:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-25 11:19:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-25 11:17:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XX.2020 w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2020-11-24 13:05:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.112.2020 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2020-11-23 13:58:17 dodanie dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:28:03 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:26:38 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:26:20 edycja dokumentu
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kamil Wiącek 2020-11-19 14:20:30 dodanie dokumentu
REMONT DRÓG GMINNYCH Kamil Wiącek 2020-11-19 14:13:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Referacie Finansowym i Budżetu w Urzędzie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-11-19 11:02:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2020-11-16 16:56:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV ? inwestycja na działkach nr 259, 407/17 i 407/7 obręb 6 Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-11-16 16:54:58 dodanie dokumentu