Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-03-04 10:40:21 usunięcie załacznika
XIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-03-04 10:40:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr XII.2020 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2020-03-03 14:28:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr XII.2020 Komisja Socjalno-Komunalna Marek Tusiński 2020-03-03 14:25:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XII.2020 z posiedzenia komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2020-03-03 14:22:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec z dnia 3 marca 2020 r. Marek Tusiński 2020-03-03 09:07:48 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2020-03-02 13:48:25 edycja dokumentu
III Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-27 13:46:52 dodanie dokumentu
II Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-27 13:44:02 edycja dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Marek Tusiński 2020-02-27 12:58:24 edycja dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Marek Tusiński 2020-02-27 12:57:42 dodanie dokumentu
KS.120.5.2020 Marek Tusiński 2020-02-27 11:59:52 dodanie dokumentu
II Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-25 14:33:13 edycja dokumentu
Klauzule informacyjne Kamil Wiącek 2020-02-25 13:52:57 edycja dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu. Marek Tusiński 2020-02-25 10:41:41 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-02-20 11:39:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej. linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno Marek Tusiński 2020-02-20 10:39:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr XII.2020 w sprawie zwołania XIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2020-02-20 09:47:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. Marek Tusiński 2020-02-19 13:44:17 edycja dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. Marek Tusiński 2020-02-19 13:36:02 dodanie dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-19 12:32:54 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-19 12:31:32 dodanie dokumentu
BR.0050.73.2020 Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-19 12:18:59 dodanie dokumentu
BR.0050.71.2020 Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-19 11:20:37 edycja dokumentu
BR.0050.71.2020 Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-19 10:57:40 edycja dokumentu
BR.0050.71.2020 Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-19 10:48:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarzadowych do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Marek Tusiński 2020-02-18 15:11:45 edycja dokumentu
Zaproszenie do złozenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru Marek Tusiński 2020-02-17 16:40:25 edycja dokumentu
II Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-17 16:39:00 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-14 13:14:32 dodanie dokumentu
BR.0050.67.2020 Patrycja Turecka-Maciak 2020-02-14 13:11:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działce nr 8/10 obręb 5 Jenin ul. Osiedlowa w Jeninie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-02-14 12:03:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 14.02.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działce nr 33/1 obręb 3 Łupowo uł. Słowackiego w Łupowie, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-02-14 11:39:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice Agnieszka Waldon 2020-02-12 11:44:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice Agnieszka Waldon 2020-02-12 11:42:34 dodanie dokumentu
Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-12 09:57:23 edycja dokumentu
Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-02-12 09:54:44 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2020-02-11 09:55:56 edycja dokumentu
Rejestr petycji (zakładka menu) Kamil Wiącek 2020-02-11 09:52:32 edycja pozycji menu
Rejestr petycji Kamil Wiącek 2020-02-11 09:51:47 edycja dokumentu