Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2020-12-23 11:29:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.11.2020.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap III" 2020-12-18 11:49:43
dokument Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXX/538/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski 2020-12-02 17:26:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2020.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 30.11.2020 r., Na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzja nr 3/2020 (IB-I.747.8.2020.JRaj ) o ustaleniu lokalizacji lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. ?Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap I? na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. gr .: 080105_2 Lubiszyn, 0012 Wysoka: 95, 351, 356, 080105_2 Lubiszyn, 0017 Marwice: 199, 080105_2 Lubiszyn, 0016 Lubno: 294, 295, 338, 341/6, 080102_2 Bogdaniec, 0002 Racław : 113, 114/1 117/2, 119/1, 120,080102_2 Bogdaniec, 0006 Wieprzyce: 34, 58/2, 67, 080102_2 Bogdaniec, 0008 Lubczyno: 177/2, 080102_2 Bogdaniec, 0013 Chwałowice: 14/1, 15/1, 31/1, 35/5, 080103_2 Deszczno, 0015 Płonica: 75/7, 080301_2 Bledzew, 0004 Zemsko: 70/119, 170/2, 194/2, 080301_2 Bledzew, 0005 Popowo: 12/2, 171/4, 080302_5 Międzyrzecz, 0001 Rojewo: 1/3, 6 / 26, 803040_2 Pszczew, 0003 Stołuń: 355, 22, 30/3, 335/1, 337/6, 803040_2 Pszczew, 0004 Szarcz: 28/32, 803040_2 Pszczew, 0006 Pszczew: 1643, 803040_2 Pszczew, 0007 Świechocin: 113. 2020-12-02 17:14:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2020.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 30.11.2020 r., Na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzja nr 4/2020 (IB-I.747.7.2020.JRaj ) o ustaleniu lokalizacji lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. ?Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap II? na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. gr .: 080102_2 Bogdaniec, 0003 Łupowo:409, 408, 412, 411, 410,086101_1 m. Gorzów Wlkp., 0008 Lasy:158, 189/1, 188/6, 188/8, 188/5,080103_2 Deszczno, 0020 Bolemin:333, 335, 342, 348, 347, 346, 354, 353, 352, 360 359 358 390080103_2 Deszczno, 0018 Glinik: 429, 435, 434, 433, 432, 440, 439, 438, 080301_2 Bledzew, 0002 Stary Dworek: 2196/1, 2197/1, 2197/2, 2196/2, 2195/2, 2194 / 2, 2211, 2210, 2240, 2225, 2209, 2208, 2223, 2239, 2238/1, 2238/2, 2226, 2224, 080301_2 Bledzew, 0004 Zemsko: 2054/1, 2053/2, 2081/2,2084 , 2083, 2082/2, 080301_2 Bledzew, 0005 Popowo: 2082/4, 2171/3, 2193/1, 2202, 2201/2, 2200/3, 2199/3, 2194, 2203, 2221/4, 080302_5 Międzyrzecz, 0001 Rojewo: 2002/1, 2001/1, 2243, 2245/1, 2244/1, 2013/7, 080302_5 Międzyrzecz, 0002 Kalsko: 2163, 2254, 080304_2 Pszczew, 0003 Stołuń: 2354/3, 2009/1, 2008 , 2011, 2010, 2348/7, 2348/8, 2348/6, 2014/2, 2020/1, 2016,080304_2 Pszczew, 0006 Pszczew: 2581/1, 1469, 2133/1, 080304_2 Pszczew, 0007 Świechocin : 2103/2, 2106/1, 2105/1, 2105/2, 2104, 2110/1, 2109/8, 2117 / 1, 2116/2, 2111/2, 2111/3, 2109/6, 2108/20, 080304_2 Pszczew, 0012 Silna: 2141/1, 2140/6, 2140/10. 2020-12-02 17:14:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok aktualizacja październikowa 27.11.2020 rok, udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2020-11-27 13:43:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec 2020-11-25 11:17:14
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo 2020-11-16 16:56:37
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY BOGDANIEC 2020-10-21 13:54:02
dokument Informacja publiczna na temat zakupu maseczek i przyłbic 2020-09-29 14:23:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Bogdaniec na wsparcie realizacji projektów z zakresu sportu w 2021 roku 2020-08-25 16:18:26
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2021 2020-08-25 16:09:19
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości III wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020 2020-05-28 15:03:27
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości II wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020 2020-05-12 10:49:38
dokument Informacja Wójta Gminy Bogdaniec 2020-05-05 15:19:38
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych 2020-04-15 10:08:10
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości I wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020 2020-04-10 12:59:46
dokument Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarzadowych do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-01-31 14:02:35
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020r. zadań publicznych 2020-01-31 13:58:21