Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.300.2023 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 2023-02-28 10:01:24
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.299.2023 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 2023-02-28 09:59:32
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.286.2023 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków 2023-02-23 11:07:04
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.298.2023 w sprawie wyboru podmiotów do realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz określenia wysokości dotacji 2023-02-17 14:00:37
dokument Zarządzenie nr BR.0050.296.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku 2023-02-13 12:26:05
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.291.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. 2023-02-06 08:48:15
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.292.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Bogdaniec w sprawie statutu sołectwa: Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów 2023-02-02 11:46:04
dokument Zarządzenie Nr KS 120.5.2023 z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Bogdaniec . 2023-01-31 12:27:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.289.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec. 2023-01-31 08:26:04
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.288.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec na rok 2023, ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2023-01-31 08:20:19
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.283.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. 2023-01-24 14:51:57
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.282.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. 2023-01-24 14:46:47
dokument Zarządzenie nr KS.120.2.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie: udzielenia dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Bogdaniec w zakresie wspierania rozwoju sportu 2023-01-23 09:29:52
dokument Zarządzenie Nr BR 0050.281A.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 02 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. 2023-01-18 14:31:59
dokument Zarządzenie Nr BR 0050.281.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 02 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. 2023-01-18 14:28:40
dokument Zarządzenie Nr BR 0050.284.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 05 stycznia 2023r. w sprawie przeniesienia zajęć dydaktyczno - opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów klas O - VIII Szkoły Podstawowej w Jenińcu do pomieszczeń zastępczych na czas remontu instalacji elektrycznej. 2023-01-17 14:29:20
dokument Zarządzenie Nr KS 120.1.2023 z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej. 2023-01-13 12:20:31