Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jan Marek Demczyszyn Marek Tusiński 2023-05-10 14:07:16 dodanie dokumentu
Kacper Łukasz Gradowski Marek Tusiński 2023-05-10 14:05:29 dodanie dokumentu
Edyta Agnieszka Kiełpińska Marek Tusiński 2023-05-10 14:03:05 dodanie dokumentu
Tomasz Kwiatkowski Marek Tusiński 2023-05-10 14:00:05 dodanie dokumentu
Mateusz Bartłomiej Lech Marek Tusiński 2023-05-10 13:58:09 dodanie dokumentu
Małgorzata Irena Lipińska Marek Tusiński 2023-05-10 13:56:32 dodanie dokumentu
Krzysztof Norbert Popławski Marek Tusiński 2023-05-10 13:54:40 dodanie dokumentu
Renata Suchecka Marek Tusiński 2023-05-10 13:52:56 dodanie dokumentu
Karolina Tomczyszyn Marek Tusiński 2023-05-10 13:51:04 dodanie dokumentu
Beata Toruńska Marek Tusiński 2023-05-10 13:48:20 dodanie dokumentu
Bronisław Wiącek Marek Tusiński 2023-05-10 13:46:09 dodanie dokumentu
Dariusz Piotr Wróblewski Marek Tusiński 2023-05-10 13:39:30 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jeżyki i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-05-10 11:26:01 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-05-09 09:52:52 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-05-09 09:50:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLV.2023 w sprawie zwołania XLVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2023-05-09 09:35:51 dodanie dokumentu
Krystyna Irena Pławska Marek Tusiński 2023-05-06 09:35:40 dodanie dokumentu
Beata Katarzyna Wiśniewska Marek Tusiński 2023-05-06 09:29:41 dodanie dokumentu
Bilans za 2022r. Marek Tusiński 2023-05-06 09:18:01 edycja dokumentu
Bilans za 2022r. Marek Tusiński 2023-05-06 09:17:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2023 rok - I AKTUALIZACJA Kamil Wiącek 2023-05-04 12:52:44 dodanie dokumentu
Uchwała KRIR nr 2 z 2023 roku terminarz wyborczy Kamil Wiącek 2023-04-28 12:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała KRIR nr 1 z 2023 roku ws. trybu przeprowadzania wyborów. Kamil Wiącek 2023-04-28 12:35:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 57/2 i 63/3 obręb Łupowo gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-04-28 08:28:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu Marek Tusiński 2023-04-27 08:22:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu Marek Tusiński 2023-04-27 08:21:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.312.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. Marek Tusiński 2023-04-27 08:10:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.313.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bogdańcu. Marek Tusiński 2023-04-27 08:08:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.313.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bogdańcu. Marek Tusiński 2023-04-27 08:08:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.311.2023 w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Marek Tusiński 2023-04-26 11:53:14 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Łupowo do właściwego stanu Marek Tusiński 2023-04-26 07:54:36 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2023r. Marek Tusiński 2023-04-25 11:33:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.290.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-04-24 13:30:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.287.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-04-24 13:28:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Ewelina Denkowska-Michalak 2023-04-20 14:55:06 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-04-20 12:00:24 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-04-20 12:00:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 13 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej etapowo lub w całości na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 18 i 19 w obrębie Stanowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-04-20 11:40:05 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 13 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej etapowo lub w całości na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 18 i 19 w obrębie Stanowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-04-20 11:34:25 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Łupowo do właściwego stanu Ewelina Denkowska-Michalak 2023-04-20 09:19:05 dodanie dokumentu