Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LII.411.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028 Marek Tusiński 2023-12-20 13:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.410.2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r. Marek Tusiński 2023-12-20 13:29:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.409.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Marek Tusiński 2023-12-20 13:23:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII.408.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Marek Tusiński 2023-12-20 13:20:52 dodanie dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-19 15:12:38 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-19 15:12:34 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-19 15:12:27 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-12-18 08:25:31 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-12-18 08:24:52 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach III publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin, Łupowo i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-14 14:17:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 14 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 267, 271/3 i 271/7, położonej we wsi Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec, polegającej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Marek Tusiński 2023-12-14 10:33:08 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-12-13 12:19:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV.340.2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu. Marek Tusiński 2023-12-13 12:07:09 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000410F łączącej miejscowości Krzyczyna i Chwałowice Agnieszka Waldon 2023-12-13 10:42:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000414F w miejscowości Jasiniec gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-12-13 10:30:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.358.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-12-12 14:25:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 644 /2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 rok. Marek Tusiński 2023-12-12 14:21:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 645 /2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028. Marek Tusiński 2023-12-12 14:20:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 645 /2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028. Marek Tusiński 2023-12-12 14:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 644 /2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 rok. Marek Tusiński 2023-12-12 14:13:17 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-11 09:14:32 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-12-11 09:14:22 dodanie dokumentu
Wybory uzupełniające na ławników Marek Tusiński 2023-12-11 08:54:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR LI.2023 z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie zwołania LII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2023-12-11 08:44:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 183/1, 182, 123, 183/3 i 181 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-12-11 08:39:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/3, 191 obręb geodezyjny Lubczyno, 256, 246, 245/2, 244, 242, 270, 177, 179, 131/3, 130, 44/10, 55/6, 55/9, 57/1, 152/2 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, polegającej na budowę do dwóch zespołów linii kablowych SN do 20kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Kamil Wiącek 2023-12-07 11:14:10 dodanie dokumentu
Obwieszenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-12-07 09:20:47 edycja dokumentu
Rejestr petycji Kamil Wiącek 2023-12-05 14:55:47 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-12-05 08:58:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI.407.2023 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2023-12-04 16:26:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.406.2023 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych Marek Tusiński 2023-12-04 16:24:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.405.2023 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Marek Tusiński 2023-12-04 16:21:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.404.2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jenin Marek Tusiński 2023-12-04 16:18:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.403.2023 w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bogdaniec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogdaniec oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich Marek Tusiński 2023-12-04 16:15:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.402.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Marek Tusiński 2023-12-04 16:14:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.401.2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu Marek Tusiński 2023-12-04 16:12:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.400.2023 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Marek Tusiński 2023-12-04 16:10:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.399.2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-12-04 16:08:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI.396.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Marek Tusiński 2023-12-04 16:05:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI.397.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Marek Tusiński 2023-12-04 16:05:41 edycja dokumentu