Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000416F Lubczyno - Jasiniec - inwestycja na działkach nr 138, 175 i 176 obręb 10 Jasiniec, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:36:30 edycja dokumentu
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000416F Lubczyno - Jasiniec - inwestycja na działkach nr 138, 175 i 176 obręb 10 Jasiniec, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:36:20 usunięcie załacznika
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000406F Włostów - Roszkowice - inwestycja na działkach nr 99, 98, 100 obręb 15 Włostów, na działkach nr 119 i 121 obręb 16 Roszkowice i na działce nr 178 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:35:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej nr 000416F Lubczyno - Jasiniec - inwestycja na działkach nr 138, 175 i 176 obręb 10 Jasiniec, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:35:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej w Kwiatkowicach na działkach nr 191, 193 i 194 z włączeniem do drogi powiatowej na działce nr 195/2 obręb 7 Kwiatkowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:34:57 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:33:05 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:32:50 dodanie dokumentu
XII Sesja Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:32:19 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego Gminy Bogdaniec Kacpra Łukasza Gradowskiego z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie rozwoju sieci światłowodowej w Gminie Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:30:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 756/2019 Kolegium RIO w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2020- 2028 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:30:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 755/2019 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:30:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 755/2019 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:29:51 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:29:39 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:29:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 755/2019 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:28:41 dodanie dokumentu
Statut Gminy Kamil Wiącek 2019-12-30 15:26:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV.242.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19.10.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:26:01 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXV.242.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19.10.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:24:40 dodanie dokumentu
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWAŁA NR XXIX.182.2014 RADY GMINY BOGDANIEC Z DNIA 14maja 2014r. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:23:44 dodanie dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:21:30 dodanie dokumentu
Program Społeczno - Gospodarczy na lata 2019 - 2023 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:07:31 dodanie dokumentu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:05:32 dodanie dokumentu
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kamil Wiącek 2019-12-30 15:04:39 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:01:06 usunięcie dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kamil Wiącek 2019-12-30 15:00:58 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2019-12-30 15:00:37 dodanie dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kamil Wiącek 2019-12-30 15:00:23 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kamil Wiącek 2019-12-30 14:59:42 dodanie dokumentu
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych Kamil Wiącek 2019-12-30 14:52:32 dodanie dokumentu
Statut Gminy (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:51:25 edycja pozycji menu
Zagospodarowanie przestrzenne gminy (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:51:18 edycja pozycji menu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:51:10 edycja pozycji menu
Program Społeczno - Gospodarczy na lata 2019 - 2023 (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:51:03 edycja pozycji menu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:50:54 edycja pozycji menu
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:50:47 edycja pozycji menu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:50:41 edycja pozycji menu
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:50:34 edycja pozycji menu
Klauzule informacyjne (zakładka menu) Kamil Wiącek 2019-12-30 14:50:00 edycja pozycji menu
Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2019-12-30 14:49:08 dodanie dokumentu
Klauzule informacyjne Kamil Wiącek 2019-12-30 14:48:04 edycja dokumentu